ZÁLOŽKY

Ahoj piloti a pořadatelé akcí na přebalování záložních padáků,

na základě tříleté zkušenosti s pořádání této akce se předsednictvo usneslo, že akce bude celoroční s jednorázovou podporou 200 Kč pro člena svazu PG za přebalení záložního padáku.

Jelikož dotace na podporu sportu přicházejí někdy v květnu, byly do podpory doposud zahrnuty akce, které se pořádaly v zimě a tímto bychom chtěli podpořit také spolky a kluby, které tuto akci požádají na jaře, před sezónou.

Podmínky získání příspěvku jsou následující: informace o akci, vyžádat si od předsednictva seznam platnách členů svazu PG pro ověření člensví, s vyúčtováním akce předložit jednoznačný seznam s čitelnou a jednoznačnou identifikací účastníků (bydliště, rč., číslo pilotního průkazu a podpis účastníka) – seznamy se přikládají k vyúčtování dotace, tudíž by bylo potřeba, aby měly určitou štábní kulturu. Pokud pilot na místě akce zjistí, že není člen svazu PG, může na místě vyplnit přihlášku, nebo si členství zaškrtnout v portálu správy LAA.

Sezona se blíži, a kdo je připraven, není překvapen 🙂