Zápis ze Skype schůze SK 21.11.2016

Přítomni všichni

  •        – Všichni členové SK se shodli, že rozdělení odměn reprezentaci pro r.2016 by mělo proběhnout podle návrhu a klíče předchozí SK. Pro Markétu Tomáškovou se vyčlení specielní odměna 10.000,- za 3.místo na MS v ACC. Bude předloženo ke schválení Předsednictvu.

Rozdělováním odměn v dalším období se bude SK společně s Předsednictvem a přizvanými odborníky zabývat dne 26.11.2016.

  •    – Předsednictvu bude předložena ke schválení finanční podpora pro organizátory závodu MČR a ligy v cross country podle předlohy z loňského roku.
  •     – SK se shodla na finanční podpoře MČR a ligy pro ACC. V současné době se čeká na rozpočet a návrh od Lucky Lednik na jehož základě bude rozhodnuto o konkrétní výši.
  •        – Do konce roku SK určí širší reprezentaci pro XC a následně nominaci na MS.
  •        – SK se v současné době zabývá úpravou Sportovního řádu.
  •        – SK se bude zabývat možností zavedení Life Tracckingů na závodech XC.

-·         –  Honza bude zajišťovat aktualizaci rankingu cross country