Pracovní skupina pro klíč na rozdělování prostředků na přípravu reprezentace PG – zápis z jednání

Skupina svolaná předsednictvem svazu PG na základě úkolu z valné hromady.

Přítomní: Aleš Trtil, Linda Mišková, Jakub Havel, Hana Dlasková, Jiří Bečvář, David Bzirský, Tomáš
Lednik, Lucie Ledniková, Petra Slívová, Michal Brabenec, Veronika Culková, Markéta Tomášková.

Skupina se sešla v 8.30 hod. Úvodu do problematiky financování se ujal předseda svazu PG Aleš Trtil. Následně účastníci skupiny definovali cíle, které mají být novým klíčem stanoveny. Z přednesených návrhů byl zvolen vypracovaný návrh Jakuba Havla. Ten vychází z mezinárodního klíče pro hodnocení pilotů WPRS.

 

Stanovené úpravy návrhu:

a) Do klíče musí být zařazeny týmy. Pro výpočet týmového úspěchu za 1., 2., 3. místo se přičítá 0,3; 0,2; 0,1bodu.
b) Bonusy za medailové umístění – (1; 0,5; 0,25) za 1., 2. a 3. místo se vytýkají za závorkou.
c) Odečet podle počtu účastníků:

 

40 a méně – 0,05 bodu.

20 a méně – 0,1 bodu

10 a méně – 0,2 bodu

d) Bere se vždy vyšší výsledek (individuální vs. ženy)
e) Pokud je lichý počet závodníků, tak z 19 je polovina 10.
f) Pn = 1,2 (koeficient) se ponechává v nezměněné podobě.

Kdo si nevyúčtuje peníze do 15.12. tak bez náhrady propadnou do rezervy.
Do 27. 11. 2016 do 24:00 přijde email se vzorcem účastníkům skupiny.
Do 28. 11. 2016 do 24:00 vyjádření – stížnosti. Po tomto datu již nebudou reflektovány.

26.11.2016 – 17:00 Hod – Praha – LAA ČR

Finální klíč pro rozdělování prostředků na přípravu reprezentace

Rozdělení prostředků pro letošní rok