Výběrové řízení na pořadatele táborů pro Sportovní talenty 2016

Svaz Paraglidingu LAA ČR vypisuje výběrové řízení na pořadatele táborů pro piloty zařazené do Programu Sportovních Talentů a to v XC i ACC.

Druhy táborů:

Cross-country

 • Tábor v Alpách

Protože do programu přibylo velké množství méně zkušených pilotů, je potřeba je zaujmout a motivovat pro další létání. Rozvíjet znalosti a dovednosti pilotů – starty/přistání, základní létání v termice, teoretický rozbor počasí a tracklogů u počítače.

V ceně: ubytování, poplatky za letové terény a cestování během tábora.

Termíny: květen – září

Je doporučené mít vypsaný i náhradní termín v případě nevhodného počasí na plánované lokalitě.

 • 2x tábor v ČR

Z minulého roku se osvědčil tábor na Všechově, proto bychom chtěli nějaký zajímavý tábor v ČR. Tábor by měl být koncipovaný jak pro málo zkušené, tak i pokročilé. Rozvíjet znalosti pilotů hlavně pro české podmínky, zachycení se v malé výšce, teoretický rozbor před létáním a zhodnocení po létání.

V ceně: ubytování, poplatky za letové terény a cestování během tábora.

Termíny: květen – září

Je žádoucí mít vypsaný i náhradní termín v případě nevhodného počasí na plánované lokalitě.

 • Vedení talentů v průběhu mezinárodního závodu

Na letošní rok bych rád, aby se pokročilí piloti zúčastnili dvou mezinárodních závodů (pravděpodobně mistrovství Německa, Francie, Rakouska, nebo Itálie). Proto hledáme ideálně instruktora a/nebo závodního pilota, který by byl na závodech s talenty a pomáhal jim v průběhu závodu, radil jakou trasu zvolit, koho se mají držet, atd..

V ceně: ubytování, startovné instruktora, cesta na závod a zpět

Termíny: dle závodů + ideálně dva dny na rozlétání předem na místním terénu

 • Vedení talentů v průběhu MČR Pieve d‘ Alpago

Pro stejné potřeby jako na mezinárodní závod hledáme ideálně instruktora a/nebo závodního pilota, který by byl na MČR s talenty a pomáhal jim v průběhu závodu, radil jakou trasu zvolit, koho se mají držet, rozebírat trasu po tasku, atd.. Protože zde budou pravděpodobně i talenti, pro které to bude první závod v životě, je zapotřebí jim věnovat maximální možný čas. Z Prahy pojede LAA auto s řidičem, které dopraví talenty na místo. Není potřeba započítávat v rozpočtu cestu.

V ceně: ubytování, startovné instruktora

Termíny: 2.-9.7.2016

 • Vedení talentů v průběhu závodu České ligy PG- Donovaly, Stranik cup

Pro stejné potřeby jako na MČR hledáme ideálně instruktora a i závodního pilota, který by byl na lize PG s talenty a pomáhal jim v průběhu závodu, radil jakou trasu zvolit, koho se mají držet, rozebírat trasu po tasku, atd.. Protože zde budou pravděpodobně i talenti, pro které to budou první závod v životě, je zapotřebí jim věnovat maximální možný čas.

V ceně: ubytování, startovné

Termíny: dle závodů+ ideálně dva dny na rozlétání předem na místním terénu

Přesnost přitání

 • 3x tábor ACC v ČR

Protože se snažíme rozvíjet i základnu talentované mládeže v přesnosti, je potřeba uskutešnit alespoň 3 tréninkové tábory. Není určeno, zda má být týbor z kopce či lana. Preferujeme instruktory, které se aktivně věnují ACC.

V ceně: ubytování, poplatky za letové terény a cestování během tábora.

Termíny: květen – září

Je doporučené mít vypsaný i náhradní termín v případě nevhodného počasí na plánované lokalitě.

 •  MČR ACC 

Před a v průběhu MČR v ACC bude talentovaná mládež potřebovat instruktora, který jim poradí, bude vyhodnocovat jednotlivé kola a snažit se talentům pomáhat v průběhu MČR. Dále zajístí ubytování a večer rozebere jednotlivé přistání, ideálně ze záznamu kamery.

Termíny: MČR ACC + 2 tréninkové dny

V ceně: ubytování, startovné

Nabídky musí obsahovat:

 • představení lektorů kteří povedou výcvik, poskytnuté vybavení školy při výcviku
 • program, resp. popis či koncepce tábora
 • minimální/maximální počet účastníků
 • rozpis financí v položkovém rozpočtu – viz. ukázka
 • místo a termín konání tábora
 • náhradní termín tábora
 • informace o tom, jestli současně s táborem bude probíhat i jiná akce školy (např. termický výlet pro klienty)
 • ukázka položkového rozpočtu:

  ukázka rozpočtu

  Spoluúčast bude určena na základě vyhodnocení nabídky do VŘ po dohodě s pořadatelem.


   

  Každý pořadatel musí vyúčtování táborů předat ekonomce LAA ČR do 20 dnů po skončení akce:

  1. skutečné vyúčtování akce s přihlédnutí na plán (faktury, daňové doklady….)

  2. vybraná spoluúčast (nezávisle na vybrání od účastníků)

  Hlavnímu trenérovi je potřeba dodat do 20 dnů po skončení akce:

  1. foto(video) dokumentaci z proběhlé akce (několik fotografií z tábora)

  2. článek pro časopis Pilot (alespoň půl strana – v kopii také na  redakce@laacr.cz  )

  3. písemné vyhodnocení akce zadané na svazpg.cz (celkový popis a vyhodnocení jednotlivých účastníků)

  Při nedodržení stanovené lhůty 20 dnů pro dodání podkladů bude nárokována srážka 20%

  Nabídky budou posuzovány podle:

  • spolehlivosti v minulých letech

  • kvalifikovanosti lektorů

  • finačního rozpočtu

  • místa a termínu konání

  • nabízených služeb/programu resp. koncepce

  Talentovaná mládež aktuálně vlastní 7 vysílaček Woxu, tedy je možno na tábor vysílačky zapůjčit.

   

  Nabídky je možné zasílat do 15.5.2016 na emaily   predsednictvo@svazpg.cz  a   mikulas@pmsound.cz

   

  Mikuláš Krutský, hlavní trenér ST PG

  mikulas@pmsound.cz

  +420 602 329 089