Zápis ze schůze SK 18.1.2016

Přítomni všichni

  • SK vzala na vědomí informaci o budoucím trendu využití pomocných motorových PK pro létání v termice a s tím spojené problémy pro ČPP. Momentálně tuto záležitost řeší pořadatel ČPP.
  • SK projednala uzavřený rozpočet reprezentace.
  • SK odsouhlasila návrh nerozdělovat za rok 2015 odměny reprezentaci, hlavním důvodem je rezerva na rok 2016 a zároveň plánovaná úprava tabulky s klíčem pro rozdělování těchto financí.
  • SK si dala za úkol, aby každý její člen do čtvrtka 21.1.2015 dal návrh na novou tabulku pro rozdělování odměn reprezentaci za účast na MS a ME.
  • SK probrala problém s nedostatkem nabídek na pořádání ČLPG a MČR a bude tlačit na co nejdřívější poslání nabídek od potencionálních pořadatelů.