Zápis ze schůze předsednictva ze dne 23.6.

Přítomni: Aleš Trtil, Míra Oros, Jakub Havel, Robert Kulhánek, David Bzirský, Linda Mišková, Jiří Bečvář

Hosté: Stanislav Mayer, Mikuláš Krutský

 

  • Předsednictvo se rozhodlo podpořit Standu Mayera částkou 15000 Kč, z důvodu náhlé výměny padáku na soutěž XAlps (výrobce nasmlouvaného padáku, nestihl certifikovat typ do startu závodu, proto musel být pořízen jiný) – Standa se za podporu zavázal zastřešit stánek svazuPG na sletu LAA sobě a zhotovit propagační video, které bude vyzdvihovat svazové projekty, zejména program sportovních talentů
  • Předsednictvo schválilo koncept táborů programu sportovních talentů, který předložil Mikuláš Krutský – seznam táborů nalezenete na svazpg.cz – účastníkům, kteří se zúčastnili VŘ budou vyrozuměni (M. Krutský)
  • Předsednictvo schválilo návrh odměn pro reprezentaci, kterou vypracovala SK
  • Předsednictvo bylo infrormováno o neoficiální stížnosti plachtařů na narušení prostorů během plachtařského MČR – tuto událost řeší HIPL