Výběrové řízení na pořadatele táborů pro Sportovní talenty 2015

Svaz Paraglidingu LAA ČR vypisuje výběrové řízení na pořadatele táborů pro piloty zařazené do Programu Sportovních Talentů .

Druhy táborů:

 • Tábory pro začínající a mírně pokročilé v Alpách

Protože do programu přibylo velké množství méně zkušených pilotů, je potřeba je zaujmout a motivovat pro další létání. Rozvíjet znalosti a dovednosti pilotů – starty/přistání, základní létání v termice, teoretický rozbor počasí a tracklogů u počítače.

V ceně: ubytování, poplatky za letové terény a cestování během tábora.

Termíny: květen – září

Je doporučené mít vypsaný i náhradní termín v případě nevhodného počasí na plánované lokalitě.

 • Tábory pro začátečníky až pokročilé v ČR

Z minulého roku se osvědčil tábor na Všechově, proto bychom chtěli nějaký zajímavý tábor v ČR. Tábor by měl být koncipovaný jak pro málo zkušené, tak i pokročilé. Rozvíjet znalosti pilotů hlavně pro české podmínky, zachycení se v malé výšce, teoretický rozbor před létáním a zhodnocení po létání.

V ceně: ubytování, poplatky za letové terény a cestování během tábora.

Termíny: květen – září

Je žádoucí mít vypsaný i náhradní termín v případě nevhodného počasí na plánované lokalitě.

 • Vedení talentů v průběhu mezinárodního závodu

Na letošní rok bych rád, aby se pokročilí piloti zúčastnili dvou mezinárodních závodů (pravděpodobně mistrovství Německa, Francie, Rakouska, nebo Itálie). Proto hledáme ideálně instruktora a/nebo závodního pilota, který by byl na závodech s talenty a pomáhal jim v průběhu závodu, radil jakou trasu zvolit, koho se mají držet, atd..

V ceně: ubytování, startovné instruktora, cesta na závod a zpět

Termíny: dle závodů + ideálně dva dny na rozlétání předem na místním terénu

 • Vedení talentů v průběhu MČR Krushevo

Pro stejné potřeby jako na mezinárodní závod hledáme ideálně instruktora a/nebo závodního pilota, který by byl na MČR s talenty a pomáhal jim v průběhu závodu, radil jakou trasu zvolit, koho se mají držet, rozebírat trasu po tasku, atd.. Protože zde budou pravděpodobně i talenti, pro které to bude první závod v životě, je zapotřebí jim věnovat maximální možný čas. Z Prahy pravděpodobně pojede LAA auto s řidičem, které dopraví talenty na místo. Není potřeba započítávat v rozpočtu cestu.

V ceně: ubytování, startovné instruktora

Termíny: 25.7. – 1.8.2015+ ideálně dva dny na rozlétání předem na místním terénu

 • „Posezónní“ tábor pro nejlepší z programu v zahraničí

Jako odměnou nejvíce aktivním z programu za rok 2015 chceme uspořádat tábor v místech, kde se dá ještě v září dobře létat v termice (jižní Itálie, Francie, Dolomity…). Pochopitelně je zde žádoucí výuka starty/přistání, létání v termice, teoretický rozbor počasí a tracklogů u počítače.

V ceně: ubytování, poplatky za letové terény a cestování během tábora

Termíny: září – říjen

 • Vedení talentů v průběhu závodů České ligy PG

Pro stejné potřeby jako na MČR hledáme ideálně instruktora a i závodního pilota, který by byl na lize PG s talenty a pomáhal jim v průběhu závodu, radil jakou trasu zvolit, koho se mají držet, rozebírat trasu po tasku, atd.. Protože zde budou pravděpodobně i talenti, pro které to budou první závod v životě, je zapotřebí jim věnovat maximální možný čas.

V ceně: ubytování, startovné

Termíny: dle závodů+ ideálně dva dny na rozlétání předem na místním terénu

Nabídky musí obsahovat:

 • představení lektorů kteří povedou výcvik, poskytnuté vybavení školy při výcviku
 • program, resp. popis či koncepce tábora
 • minimální/maximální počet účastníků
 • rozpis financí v položkovém rozpočtu – viz. ukázka
 • místo a termín konání tábora
 • náhradní termín tábora
 • informace o tom, jestli současně s táborem bude probíhat i jiná akce školy (např. termický výlet pro klienty)

ukázka položkového rozpočtu:

ukázka rozpočtu

Spoluúčast bude určena na základě vyhodnocení nabídky do VŘ po dohodě s pořadatelem.

Každý pořadatel musí vyúčtování táborů předat ekonomce LAA ČR do 20 dnů po skončení akce:

 1. skutečné vyúčtování akce s přihlédnutí na plán (faktury, daňové doklady….)
 2. vybraná spoluúčast (nezávisle na vybrání od účastníků)

Hlavnímu trenérovi je potřeba dodat do 20 dnů po skončení akce:

 1. foto(video) dokumentaci z proběhlé akce (několik fotografií z tábora)
 2. článek pro časopis Pilot (alespoň půl strana – v kopii také na redakce@laacr.cz )
 3. písemné vyhodnocení akce zadané na svazpg.cz (celkový popis a vyhodnocení jednotlivých účastníků)

Při nedodržení stanovené lhůty 20 dnů pro dodání podkladů bude nárokována srážka 20%

Nabídky budou posuzovány podle:

 • spolehlivosti v minulých letech
 • kvalifikovanosti lektorů
 • finačního rozpočtu
 • místa a termínu konání
 • nabízených služeb/programu resp. koncepce

Talentovaná mládež aktuálně vlastní 5 vysílaček Woxun a Baofeng, do léta by jich mělo být 10, tedy je možno na tábor vysílačky zapůjčit.

Nabídky je možné zasílat do 30.4.na emaily predsednictvo@svazpg.cz mikulas@pmsound.cz  

Mikuláš Krutský, hlavní trenér ST PG

mikulas@pmsound.cz

+420 602 329 089