Výběrové řízení na pořadatele ligy a MČR 2015

Sportovní komise vypisuje výběrové řízení na zajištění organizace následujících soutěží:

 • Mistrovství ČR 2015 v cross country
 • Soutěže seriálu České Ligy 2015 v cross country
 • Mistrovství ČR 2015 v přesnosti přistání

Požadavky na pořadatele všech závodů

 • Organizátor a průběh soutěže se musí řídit platným sportovním řádem svazu PG. V případě organizace závodu s nestandardními pravidly (např. AAT) musí organizátor v souladu s bodem 13 sportovního řádu v dostatečném předstihu nechat schválit lokální pravidla sportovní komisí. Informace o odchylkách od SŘ musí být součástí přihlášky do VŘ.
 • Organizátor musí zdarma uveřejnit mezi sponzory závodu LAA ČR a Svaz Paraglidingu

Požadavky na organizátora MČR cross country

 • Závod musí trvat minimálně 6 letových dní + 1 náhradní den v případě neuletění 3 platných kol
 • Závod musí být zařazen do kategorie FAI2
 • Poplatky za startoviště, přistávací plochy, vývozy na start a svozy z trati musí být zahrnuty ve startovném
 • Závod musí být v pevně daném termínu

Podpora MČR v XC paraglidingu

Svaz PG podpoří MČR částkou max. 20 000,- na výrobu pohárů pro vítěze kategorií národního mistrovství. Bude proplaceno dle skutečné částky (faktura). Tato podpora bude vyplacena bez ohledu na to jestli bude přiznána dotace z MŠMT na MČR.
Pokud bude přidělena podpora na MČR z programu V, budou výše uvedené poháry pro vítěze národního mistrovství proplaceny z dotace.

Požadavky na organizátora závodu České Ligy

 • Pro závod může být vyhlášeno více variant termínů
 • Závod musí trvat aspoň 2 letové dny

Požadovaná struktura nabídky

 • Jméno pořadatele či sdružení pořadatelů
 • Návrh termínu závodu
 • Popis letového terénu
 • Výše startovného a popis poskytovaných služeb soutěžícím
 • Popis a lokace možností ubytování s uvedením alespoň orientační ceny za ubytování
 • Přehled referencí z pořádání PG závodu

Podpora Ligy

Podpora bude rozdělena do 2 částí – První část je fixní a slouží jakou záloha organizátorovi, bude vyplacena po splnění několika podmínek před závodem. Druhá část určuje celkovou výši podpory a bude doplacena dle skutečného počtu účastníků, který se zúčastní závodu, po odečtení první části – zálohy. Pokud celková výše podpory nedosáhne výše zálohy, nebude jeji vrácení po organizátorovi požadováno.
Podpora bude vyplacena bez ohledu na to, jestli LAA dostane peníze z programu V – i v případě, že tyto peníze na program V neobdržíme, Svaz podpoří ligu ze svazového rozpočtu.

1) první část podpory získá organizátor poté, co:
a) bude mít spuštěný funkční web závodu a otevřenou registraci do závodu
b) zadá ke zveřejněni pozvánku na závod v Pilotu s dostatečným předstihem před závodem
c) zveřejní alespoň 30 dni před začátkem závodu pozvánku s odkazem na web a registraci ve fóru pgweb.cz (případně po dohodě se správce webu v Novinkách na pgwebu), na webu svazpg.cz a webu LAA (text pozvánky musí být zaslán na e-mail předsednictva)
– tato základní fixní podpora je stanovena ve výši 10 000 Kč pro český/slovenský závod a 20 000 Kč pro alpský závod. V případě závodu kratšího než 4 dny bude tato částka upravena způsobem o 1 den kratší závod = -2000,-. Tj. 3 denní liga podpora 8000,-, 2 denní 6000,-.
Závod kratší než 4 dny v alpách nebude v tomto bodě podpořen, může však čerpat podporu podle bodu 2 níže.

2) druhou část podpory získá organizátor podle skutečného počtu pilotů, kteří se zúčastní závodu. Celková podpora je stanovena na částku 100 Kč na den závodu a pilota pro český/slovenský závod a 200 Kč pro alpský závod.
Příklad pro 6-denní závod v CZ a 20 pilotu: 6x100x20 = 12 000 Kč.
Příklad pro 7-denni závod v Alpách a 30 pilotu: 7x200x30 = 42000 Kč.

Co je důležité, počítají se pouze čeští piloti a zároveň členové Svazu PG!

Organizátorovi bude vyplacen zbytek podpory (po odečtení již vyplacené fixní části podpory, pokud ji celková částka podpory převyšuje) po skončení závodu.

Očekáváme účast alespoň 15 pilotů pro české/slovenské závody a alespoň 25 pilotu pro alpské závody. V případě fatální nepřízně počasí je SK připravena vyjít organizátorovi vstříc se schválením i předem neohlášeného náhradního termínu závodu.

Svaz následně bude dotovat prize money odměny za jednotlivé tasky v hodnotě 500Kč/den pro vítěze kola a celkové prize money za umístění v seriálu závodů ligy v hodnotě 18000 Kč
(10000 Kč první místo, 5000 Kč druhé místo, 3000 Kč třetí místo).

Pilot z programu talentované mládeže bude mít placeno 80% z ceny startovného.

Způsob hodnocení došlých nabídek

Soutěž bude vyhodnocena dle následujících kriterií:

 • Vhodnost letového terénu a termínu pro závody
 • Cena za startovné včetně DPH s ohledem na délku a místo závodu a poskytnuté služby závodníkům
 • Výše a podmínky požadované dotace od Svazu
 • Vhodnost termínu (náročnost na dovolenou atd…)
 • Zařazení závodu do kategorie FAI 2
 • Cena za ubytování pilotů a doprovodu.
 • Cena za ostatní doprovodné služby.
 • Zkušenosti pořadatele s organizací PG závodu.

Nabídky prosím zasílejte na e-mail: sk zavináč svazpg.cz, nejpozději však do 18.1.2015.