Dotované startovné na MČR 2014 Sľubica pro členy Svazu paraglidingu

Předsednictvo rozhodlo o využití dotace MŠMT na snížené startovné pro české piloty – členy Svazu PG na letošním MČR.

Snížené startovné pro členy Svazu PG činí 1065 Kč (při zaplacení do 30.7.2014), resp. 1615 Kč (při pozdější platbě).

Pokyny k platbě:

Startovné je nutné zaplatit na účet LAA: 285321309/0800

jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo

do zprávy pro příjemnce uveďte: {prijmeni pilota} startovne MCR PG

 

Maximální počet pilotů, kteří mohou čerpat dotaci, je omezen na 40v pořadí podle data zaplacení. Zaplacené startovné může být po dohodě s organizátorem přesunuto na jiného pilota, ale nemůže být vráceno.