Zápis ze schůze předsednictva svazu PG ze dne 27. 5. 2014

Přítomni: Aleš Trtil, David Bzirský, Vítek Fedra, Robert Kulhánek, Vítek Fedra, Jakub Havel, Linda Mišková

Omluven: Míra Oros

 

  • Předsednictvo schválilo podporu na rekonstrukci startoviště Černá hora ve výši 50000,- Kč

  • Předsednictvo přijalo zprávu od Honzy Fridricha o možnosti připomínkování základního nařízění EASA: Revision of the EASA Basic Regulation: A-NPA open for public consultation (A. Trtil probere před jednáním rady)

  • Robert Kulhánek připravil dopis pro rakouské ministerstvo dopravy, bude přeložen do němčiny a jeho znění bude předloženo Radě LAA k projednání a případného zaslání k oficiálnímu vyjádření z rakouské strany

  • Aleš Trtil informoval o žádosti na umístění LAA meteosondy na startoviště Pálava, žádost nebyla předložena předsednictvu, ale Jiřímu Koubíkovi, který žádost zamítl, jelikož se jedná o startoviště pro uzavřenou skupinu pilotů.

  • Jakub Havel informoval o nominaci na ME v crosscountry, bylo nominováno prvních 15 pilotů z rankingu, teamleadr vybere podle počtu volných míst

  • Byl projednán způsob podpory vlekání – někteří vlekaři si úpravu ceny vysvětlují odlišně, výklad ceny dotace je takovýto: Základní cena vleku (bez dotace) musí být ponížena o dotaci, dotace nezahnuje žádné manipulační či jiné poplatky.

  • Správcování reprezentačního VW vozu se ujal vedoucí programu sportovních talentů Miky Krutský

  • Aleš Trtil informoval předsednictvo o přidělení dotace na organizaci sportu pro LAA, byly zrevidovány návhy projektů, které jsme předložili na LAA a budeme čekat na předozdělené dotací Radou LAA mezi jednotlivé odbornosti.