Zprávy z činnosti předsednictva a SK

předsednictvo se za první půlrok svého působení sešlo celkem 8x

 narychlo svolaná schůze z 6. 4. 2014 (přítomni: Trtil, Havel, Bzirský, Kulhánek, Oros) schválila uveřejnění celostránkového inzerátu pro svaz PG v čekém vydání knihy Přelety v hodnotě 15.000,- Kč

schůze z 18. 3. 2014 se zabývala výběrem nového hlavního trenéra programu talenované mládeže-z dvojice došlých přihlášek bylo vybráno duo Petr Kostrhun a Mikuláš Krutský, tandem trenérů by měl předložit koncepci o programu do poloviny dubna.

11. 3. 2014 –zápis

11. 2. 2014 –zápis

21. 1. 2014 –zápis

15. 12. 2013 –zápis

11. 12. 2013 –zápis

23. 11. 2013 –zápis

19. 11. 2013 –zápis

dále vehementně pokračují snahy Jirky Bečváře o oficiálním zápisu a vzniku startovačky na hoře Říp

omlouvám se za prodlení a užijte si rozjíždějící se sezónu

Linda