FAI CIVL meeting – on line – Kuta 20.2. – 23.2.2014

Jednání probíhá za přítomnosti českého delegáta Svazu PG LAA ČR Kamila Konečného, zde čtěte jeho záznam z jednání.

Aktualizováno 22.2.2014 8:32 – CCC byla schválena!!!!

Komentář KK: Hovořil jsem jsem s GINem, a ptal jsem se ho na jeho názor, zda zrození CCC bude znamenat, že soutěžní padáky budou mimo EN D a jeho názor je, že padáky zůstanou v EN D, pouze bude doplněna dokumentace a testy dle CCC. Ale uznal, že bude nyní vyčkávat jak zareagují další výrobci a podle toho přizpůsobí cílení padáků. To je z mého pohled škoda, ale jak to ve výsledku dopadne, uvidíme brzy.

20.2.2014 – revize agendy pro jednání

 • Probíhá spojené jednání PG a HG které prochází agendu jednání.
 • Přilby
  • Padl návrh pro rozšíření použitelných přileb také na helmy splňující test EN 1077-A and B (Snow Sport), ASTM 2040 (Snow sports) or SNELL rs98 (Snow SPorts)
  • Zavedení nových technologií ve vývoji přileb pro zimní sporty, kde je obrovský vývoj zejména v USA by mělo přinést zvýšení bezpečnosti při použití i v leteckých sportech.
 • Měření padáků
  • Na letošních kontinentálních mistrovstvích budou měřeny padáky způsobem popsaným v definici CCC s tolerancemi, které jsou definovány tké tímto dokumentem. CIVL vyšle na na soutěž nezávislého technického experta, který bude garantovat správnost a nezávislost měření. V průběhu soutěže bude školení pro zájemce v provádění měření a co nejdříve budou zveřejněny data a postupy pro měření tak, aby každý mohl provést měření. Výrobci se ale bojí, že budou zveřejněna jejich interní data. Bude o tom jistě velká diskuze.

21.2.2014 – CCC – pracovní skupina pro přípravu finálního znění

 • CCC — CIVL Competition Class
  • Aktuálně sedíme na pracovní komisi, která řeší CCC. Prochází se bod za bodem a připravuje se znění, které bude předloženo konferenci.
  • Diskutují se zejména technické aspekty jako tolerance a způsoby měření. Rozměry padáků, které zahrnují vnější tvar, pozice poutek se bude měřit s tolerancí 1% oproti datům, které poskytne výrobce a ověří zkušebna. Je definováno několik testů délky šňůr, tak aby se předešlo změně úhlu náběhu, změně zakřivení padáku (v ose rozpětí padáku) i změnu střední křivky profilu (v ose žeber). Měření ve zkušebně musí vyhovovat toleranci 10mm, na soutěžích 20mm (měření opotřebovaných padáků). Zejména měření úhlu náběhu je postaveno tak, aby nalezlo systematickou „změnu“ v délkách šňůr. Měření bude zahrnovat také měření volných konců a speed systému.
  • Měření je definováno tak, aby bylo možné, že si pilot sám změří svůj padák, jestli CCC vyhovuje nebo ne.
  • Bohužel se také hodně diskutuje o pravidlu, které umožní létat EN D padákům na MS/ME v příštím roce.

22.2.2014 – Plenární zasedání 1.den

 • Proběhly projevy prezidenta FAI a zástupců hostitelské země. Ze všech zaznívá vysoká vážnost, se kterou Indonézie a obecně asijské státy přikládaji leteckým sportům. Podpora kterou mají, je naprosto nesrovnatelná s tím, co máme u nás (i když si nemůžeme stěžovat…).
 • IPPI karty
  • padl návrh na přepracování úrovní IPPI karet. Nový systém by měl 6 úrovní:
   • I.Pozemní příprava (student)
   • II. Lety v malé výšce (student)
   • III. Svahování (pilot)
   • IV. Létání v termice (pilot)
   • V. Přelety (pilot)
   • VI. Soutěže (pilot)
  • karty budu barevně rozlišeny a úrovně jsou jasně definovány v doprovodném textu
 • CCC – CIVL Competition Class se rodí
  •  Probíhá diskuze nad návrhem CCC. Návrh je velmi dobře připraven, i když jeho slabší stránky ukáže čas. Výbor CIVL má možnost v případě nalezení chyby provést opravu ve spolupráci s komisí CCC. Návrh v poslední verzi neobsahuje např. omezení rychlosti, ale omezení chodu speed systému.
  • Systém měření padáků, který zahrnuje i možnost v případě závažného podezření porovnat interní konstrukci padáku s prototypem uloženým ve zkušebně.
  • Klaus Tancler deklaroval, že vzhledem k tomu, že CCC padáky mají srovnatelné požadavky jako EN D měly by být akceptovány i zemněmi, které jinak létání na netestovaných padácích nepovolují.
 • Nabídky pro pořádání mistrovství:
  • 7/2016 – ME přesnost – Litva
  • 5/2016 – MA přesnost – Kazachstán
  • 6/2016 – ME XC – Makedonie, Kruševo

 

Komentář KK:

CCC je výsledkem 3 leté práce komise. V návrhu, ke kterému se vyjadřovali testovací piloti se znovu dělají změny na podnět Klause Tanclera. Tentokráte navrhl, že je třeba změnit 2s zpoždění pilotovy reakce za 3s, protože stávající norma umožňuje 5s a tak z pěti na tři je to menší rozdíl než z pěti na dvě…

Z mého pohledu přijetí velmi pomohla Enzogate, kde CCC na rozdíl od EN D definuje proceduru pro měření padáků. Tím by se mělo předejít podobným problémům.