Zápis ze schůze předsednictva ze dne 29/10/2013

Přítomni: Aleš Trtil, Jakub Havel (Škorpi), Vítek Fedra, David Bzirský, Robert Kulhánek, Linda Mišková

Omluveni: Míra Oros

  • Předesdnictvo vyhovělo M. Fejtovi a přesunulo jeho příspěvek v programu VH
  • Zveřejnit zprávu o hospodaření svazu a reprezentace nejpozději do 4. 11. 2013 na stránkách svazu (Linda)
  • Zajištění tiskárny, záložního pojrktoru a hlasovacích lístků na VH (Vítek)
  • Škorpi informoval předsednictvo, že vyhlášení ČPP bude předcházet vyhlášení ligy a MOravského trojůhelníku
  • Předsednictvo si klade za úkol zajištění dostatek delegátů a delegovaných náhraníků na konferenci LAA ČR, která se bude konat 23. 11. 2013 v areálu Kovošrotu v Praze
  • Předsednictvo schválilo finanční podporu vyhlášení ČPP ve výši 33000,-
  • Aktuální seznam členů na VH (Linda)
  • Přehození gum Asociála a uložení baterie do tepla (Robert)
  • Předseda informoval o pozvání předsedy slovenského svazu praglidingu na VH, bohužel má slovenský předseda již jiné povinnosti a naší VH se nemůže zůčastnit
  • zveřejnění programu VH (Linda)

 

Doufám, že se v hojném počtu uvidíme ve Třešti 9. 11. 2013 od 9:00 prezentace účastníků valné hromady svazu paraglidignu LAA ČR