PROGRAM VALNÉ HROMADY SVAZU PG, TŘEŠŤ 9/11/2013

Vážení piloti a příznivci paraglidingu,

tímto Vás přesdednictvo zve na Valnou hromadu svazu paraglidingu LAA ČR, která se koná v kulturnim domě v Třešti, prezentace účastníků bude zahájena od 9 hodin. Na valnou hromadu navazuje vyhlášení závodů ligy, Moravského trojúhelníku a Českého poháru paraglidingu (www.pgweb.cz)

 

Program Valné hromady Svazu PG LAA ČR Třešť 9. 11. 2013

1 blok (10:00 – 12:00)
10:00 – 10:05 Uvítání hostů
10:05 – 10:15 Volba návrhové a mandátové komise
10:15 – 10:35 Schválení programu VH
10:35 – 10:55 Projev prezidenta  (představitelů) LAA ČR
10:55 – 11:10 Zpráva o činnosti předsednictva Svazu (A. Trtil)
11:10 – 11:20 Zpráva o činnosti sportovní komise (J. Havel)
11:20 -11:30 Zpráva o hospodaření Svazu (L. Mišková, A. Trtil)
11:30- 11:40 Zpráva o hospodaření reprezentace (P. Chromec)
11:40 – 12:00 Souhrn informací ze světového dění v oblasti lítání (J. Fridrich, M. Fejt, K. Konečný)
12:00 – 12:30 Přestávka na oběd
2 blok (12:30 – 15:30)
12:30 – 12:50 Zpráva hlavního inspektora paraglidingu (K.  Beranová)
12:50 – 13:20 Zpráva o programu talentované mládeže (R. Kulhánek, M.Volný)
13:20 – 14:00 Diskuze
14:00 – 14:15 Návrh cílů delegátů na Konferenci LAA a úkolů pro předsednictvo na další období
14:15 – 14:45 Volba předsednictva, sportovní komise.
14:45 – 15:00 Volba delegátů na Konferenci LAA.
15:00 Přijetí usnesení.
15:30 Ukončení Valné hromady