Zápis ze schůze předsednictva ze dne 15/10/2013

Přítomní: Aleš Trtil, Míra Oros, Jakub Havel, Linda Mišková, Robert Kulhánek

Host: Jirka Bečvář, Petr CHromec

Omluveni:Vítek Ferda, David Bzirský

  • kontrola financí – programu 5 – je možné uspořádat akci záložky
  • Michal Šneiberg se na předsednictvo obrátil s otázkou podpory pilota AkroReprezentace (Jakub Havel – zjistit od Báry Smutné, jak to v současné době vypadá s akrorepre, účast na závodech, pořádané závody apod.)
  • budování startoviště na hoře Říp – vzhledem k dlouhodobému plánu odboru pro ŽP údržby hory, se naskytla příležitost vybudovat startoviště, na odboru ŽP je předjednáno, nutné je domluvit se s jednatelem majitele, podporu při jednání přislíbil prezident LAA (J. Bečvář, A. Trtil)
  • Raná  brigáda proběhla 20. 10. 2013 (P. CHromec, L. Mišková – info Jirkovi Strnadovi)
  • A. Trtil infromoval předsednictvo o chystané změně informovat o provozu navijáků od J. Humla – bude se ještě diskutovat
  • A. Trtil informoval o možnosti nepřidělelní žádných dotací pro program 5 na podporu sportu MŠMT pro rok 2014
  • Příprava VH – progam (pozvání představitelů LAA – A. Trtil na Radě LAA), občerstvení (J. HAvel, P. Chromec), volební lístky (V. Fedra), zpráva o činnosti svazu (A. Trtil), zpráva o hospodaření svazu (L. Mišková), zpráva o činnosti sportovní komise (J. Havel), zpráva o hospodaření repre (J. Havel, P. Chromec?)

 

příští schůze  29/10/2013 ve 20:30