Zápis ze skype schůze předsednictva ze den 25. 6. 2013

Přítomni: Aleš Trtil, Míra Oros, David Bzirský, Robert Kulhánek, Vítek Fedra, Jakub Havel, Linda Mišková

• A. Trtil informoval předsednictvo o možnosti změny platnosti pilotních průkazů (pilotní průkaz na tandem a normální pilotní průkaz by mohly platit nezávisle na sobě, aby vlivem vypršení platnosti zdravotní prohlídky nedocházelo k ukončení platnosti normálního PP, úpravě se za správu LAA ČR věnuje J. Koubík)

• Reprezentační automobil (Asociál) hledá tatínka, K. Vrbenský ukončil svou spolupráci, proto hledáme nového správce auta, předsednictvo také bude pracovat na vypracování nových podmínek k užívání auta (A. Trtil –informuje teamleadery)

• A. Trtil seznámil předsednictvo s informací z Rady LAA ČR

na program Sportovních talentů byla poskytnuta nižší dotace, M. Volný byl obeznámen a nebude žádat o navýšení pro rok 2013 nemáme naplánovány žádné investiční dotace

• Program pro podporu sportu MŠMT
V letošním roce došlo k úpravě financování, část projektů si vyžaduje spolufinancování ve výši 30 %. Do této kategorie byly zahrnuty projekty, u kterých je jisté, že v roce 2013 proběhnou a počítají se spoluúčastí účastníků či organizátora.
K dnešnímu datu jsme přijali a schválili 8 žádostí o podporu (Česká liga, ČPP, Přesnost pro všechny, Cross Centrum Tábor, Moravský trojúhelník, Paragliding klub Dačice, SIV v ČR, Nechranice SIV, Krkonoše Cup)
Ještě jsou volné finanční prostředky – žádosti přijímáme do 14. 7. 2013
Je potřeba oslovit organizátory a řádně akce propagovat (M. Oros)
Předsednictvo přijalo informaci o možnosti financování pořádání MČR za tuto dotaci, pokud bude organizátorem svaz. Tato možnost bude projednána, připravena a případně přednesena VH 2013 ke schválení.

• D. Bzirský a A. Trtil informovali předsednictvo o rozbrojích mezi školami na Lijaku, k rukám prezidenta J. Brskovského dorazil také dopis na toto téma

• Pokračuje projekt s elektronickou verzí časopisu Pilot. Po technické stránce je tento projekt vyřešený (fotografie s vodotiskem v rozlišení 75 dpi, celková velikost časopisu 6Mb). Není ještě stanoveno datum vycházení.

• R. Kulhánek informoval předsednictvo o dění FAI – pracuje se stále na úpravách zavedení nových pravidel pro měření štíhlosti, délky šňůr, rychlosti

Další schůze předsednictva 16. 7. 2013

Zapsala Linda Mišková