Klíč k rozdělení prostředků na teamovou přípravu XC reprezentace 2013

Na rok 2013 je vyhrazeno pro teamovou přípravu XC reprezentace stejné množství peněz (150 000 Kč) jako loni. Klíč schválený SK je také pro letošní rok stejný jako loni:

Každý reprezentant umístěný v první desítce rankingu k 31.12.2012 má možnost vyčerpat 1/10 (15000 Kč) z plánovaného rozpočtu na teamovou přípravu na jednorázové příspěvky na soutěže.

Prostředky nevyčerpané nebo nevyúčtované reprezentanty do 31.10.2013 budou dále přerozděleny mezi reprezentanty, kteří se během roku zúčastnili soutěží, které jim dohromady dávají možnost proplatit podle níže uvedeného výpočtu více než 15000 Kč. V takovém případě se bude opakovaně přidělovat po 1000kč všem pilotům, kteří na to budou mít nárok v pořadí určeném rankingem.

Jednorázový příspěvek na závody ((který obvykle lehce přesahuje jen startovné na danou soutěž):

  • PWC finale 8000
  • PWC závod 6000
  • Mistrovství zemí 4000
  • FAI 2 a závody v cizině 3000
  • Liga v ČR 1000