Drobná změna pravidel ČPP

Sportovní komise přijala drobnou změnu pravidel ČPP, která oficiálně deklaruje možnost soutěžit v ČPP i cizím státním příslušníkům, kteří v Česku žijí. Bod 1.3 podmínky účasti byl doplněn (kurzívou) takto:

Je občanem ČR. Pokud není občanem ČR, účast v ČPP je možná, pokud po celou bodu trvání soutěže nebo její převážnou část má v ČR potvrzen trvalý či přechodný pobyt, případně platí v ČR zdravotní pojistění.