FAI CIVL meeting – on line – Laussane 14.2. – 17.2.2013

jednání probíhá za přítomnosti českého delegáta svazu PG Laa ČR Kamila Konečného, zde čtěte jeho záznam z jednání.

Shrnutí závěrů jednání:

1. sezóny 2013 a 2014 se poletí stále na padácích EN-D

2. od 1.1.2015 se soutěže FAI 1 poletí na padácích Competition class s omezením štíhlosti na 7, max. rychlostí 65km/h a provedeným letovým testem dle EN-D s povolenou reakcí pilota po 1s.

3. od 1.1.2014 budou piloti povinni na FAI 1 závodech mít buď záložák, který je možné odhodit oběma rukama nebo dva záložní padáky.

4. od 1.1.2014 budou piloti získávat body za výšku v cíli

 

14.2.2013 – revize agendy pro jednání

 • Probíhá spojené jednání PG a HG které prochází agendu jednání.
 • na nejdůležitější jednání o soutěžních padácích (dále jen CC) je vyhrazen pátek od 9 do 15h
  • Zajímavá byla poznámka Stephana Malbose, žeBulharsko stáhne návrh, aby mohli spolu soutěžit EN-D i CC padáky. Jakmile dorazil bulharský delegát, tak jsem se ho zeptal, proč to stahuje a on nic stáhnout nechce…
 • Proběhla diskuze o povinnosti dvou záložních padáků
  • Návrh výboru CIVL je prostě dva padáky (výchozí návrh)
  • Další návrh je možnost mít jeden padák, který ale lze odhodit oběma rukama
 • Nabídky organizátorů MS 2015 (je jen jedna nabídka na výběr, takže pokud tam nebudou zásadní nedostatky, tak bude schválena.

15.2.2013 – Competition class padáky

 • Jednání zahájil Stephan Malbos a vysvětlil pozadí vzniku aktuálních návrhů pro zavedení CC
  • Pro změnu SC 7 je potřeba 2/3 většina delegátů a existuje obava, že několik delegátů může zablokovat přijetí návrhů.
 • Klaus Tanzler přednesl názor EHPU
  • EHPU je skupina vysokých zástupců národních organizací a ti řeší převážně právní podmínky pro létání. Z jejich pohledu létání na netestovaných padácích přináší problémy s právními podmínkami a s pojištěním
  • Zmínil, že ČR se nepřipojila k prohlášení
  • EHPU nesouhlasí s návrhem PMA, ale nepřináší žádné řešení
 • Zástupci PMA (Luc Armand a Dav Dagault) vysvětlili návrh PMA:
  • Důležité je omezení štíhlosti padáků, které by mělo
  • Analýza rychlostí ukázala, že aktuální padáky létají v dokluzu do cíle o více než 10km pomalejinež padáky používané v Piedrahitě (max. rychlost se blížila k 80km/h). Limitace rychlosti by měla udržet padáky v rozsahu rychlostí, kde pilot může vyřešit vzniklé problémy. Rizika rostou exponenciálně s rychlostí.
  • 65km/h je stanoveno na základě analýzy rychlostí padáků na přeskoku mezi stoupáky, kde se rychlost pohybuje pod 60km/h. Pokud se zároveň zavede kónický ESS (end of speed section) piloti by neměli být motivováni k úpravě padáků, protože jim to nepřinese žádnou výhodu (na dokluzu do cíle je důležitá výška, při přeskoku mezi stoupáky, je vyšší rychlost
  • PMA se nebrání zavedení letových testů, které ale umožní reakci pilota
 • Alain Zoller vysvětlil názor zkušeben na aktuální situaci
  • EN-D (žádný test) není o bezpečnosti a nezajistí bezpečnost je to jen filtr, který porovná chování padáku s přepisem normy a ohodnotí ho.
  • Aktuální situace je neudržitelná a škodí vývoji padákůpro běžné piloty. Je třeba soutěžní padáky dostat mimo EN certifikaci
  • Alan v zásadě podporuje návrh PMA a doporučuje doplnit nějakou formu letového testu s povolenou aktivní pilotáží
 • Závěr
  • Buro připraví tyto variany návrhu o kterých se bude zítra hlasovat. Pokud jeden z těchto návrhů neprojde 2/3 většinou bude nadále platit EN-D. Pokud bude návrh schválen bude platný pro následující 2 roky od roku 2014. Pro soutěžení bude možné použít také EN-D padáky, které ale vyhovují podmínce AR7 and max. rychlosti 65km/h:
   • čistý PMA návrh
   • PMA návrh plus letový test definovaný OCTWG
  • K hlasování bude připraven návrh PMA o kónickém ESS

Komentář KK:

Zítřek bude rozhodující, jestli zůstane nevyhovující EN-D nebo se (znovu)zrodí nová kategorie CC. Je zde ale velké množství lidí, kteří si stále myslí, že EN-D přineslo zvýšení bezpečnosti a chtějí zachovat stávající stav. Problém je, že do diskuze s experty se zapojilo pouze pár lidí a ostatní buď mlčí nebo jen na chodbě říkají, že se jim návrh PMA nelíbí. Pořád mám obavu, jestli se podaří sehnat 2/3 většinu.

Stále se zde proklamuje možnost dokončení nové normy, postavené na závěrech OCTWG. Pokud bude přijato letový test podle OCTWG pak zřejmě pro dokončení testu podle EN-X (či jak se to bude jmenovat) bude stačit razítko zkušebny. Ale je otázka, jak se to vyvine. Snahou je dokončit změny normy ve WG6 letos. padly i návrhy počkat na dokončení této normy a pak pokračovat podle ní. To by přineslo další odklad, ale myslím, že tento scénař nebude.

Zajímavým detailem je to, že se vůbec neřeší změna disciplín a to i přes suprfinále PWC, kde rozdíly mezi piloty byly v sekundách. Důvodem je to, že to naráží na extrémní odpor pilotů, které stávající model závodění (asi) baví…

CIVL bude sledovat soutěže v Open distance a pokud budou mít úroveň vyhovujícíí požadavkům CIVL je možné, že se připraví návrh pro WCH/CCH v této discilíně.

Překvapilo mě, jak klidné to jednání zde je. Je to naprosto nesrovnatelné s předchozími lety.

Držte zítra palce…

 

16.2.2013 – CIVL Plenary – 1. den

V sále je 33 delegátů a napjatá atmosféra, protože podle průzkumů budou o schválení nebo neschálení nové CC rozhodovat jednotlivé hlasy.

Znění návrhu:

 • Návrh je shodný s přílohou 19a a 19b (návrh PMA) s následujícími dodatky. O každém dodatku se bude samostatně hlasovat. Pro hlasování změn je potřeba 2/3 většina…
  • Dodatek 1 – Z návrhu je odstraněná vyjímka pro EN-D padáky otestované před 1.3.2013, které nesplňují omezení štíhlosti a rychlosti. Tyto padáky se nebudou moci zúčastnit ME 2014.
  • Dodatek 2 – Přidání letového testu
   • Video z testu bude k dispozici CIVL (nebude zveřejněno bez dovolení výrobce). Následující manévry musí být předvedeny s reakcí padáku dle EN-D, ale s povoleným zásahem pilota.
    • Spirála
    • Front stall
    • Opuštění deep stallu
    • Obnovení vrchlíku po full stallu
    • Asymetrické zaklopení (50% náběžné hrany)
    • Změna směru po asymetrickém zaklopení
    • Režim rychlé ztráty výšky v přímém letu
  • Dodatek 3 – CIVL doporučení
   • CIVL ustaví pracovní skupinu, která připraví, prostřednictvím EN WG6, návrh nové EN třídy, podle výše uvedeného návrhu CIVL.
   • CIVL deklaruje, že výše uvedené pravidla budou platná do jednání CIVL 2015, tj. měla by beze změn platit minimálně 2 roky
 • End of speed section
  • Po velké diskuzi zůstavá návrh tak jak byl připraven a prezentován před jednáním. Také pro tuto změnu je třeba 2/3 většina
 • Second reserve
  • S platností od 1.5.2014 musí všichni piloti na soutěžích kategorie FAI 1 být vybaveni dvěmi záložními padáky, kde druhý záložní padák musí být možné odhodit druhou rukou než hlavní záložní padák.
 • 72 Deklarace pilotní úrovně
  • Do systému IPPI bude přidána úroveň ParaPro 6, která bude definovat úroveň soutěžního pilota.
  • V budoucnu by CIVL chtěla zahrnout i úrovně pro tandemové piloty a vlekání.

Komentář KK:

Martin Scheel  zprostředkoval kompromis mezi ortodoxním odmítáním netestovaných padáků z EHPU, reprezentovanýcm Klausem Tanclerem a zbytkem světa. Nebyla to úplně čistá hra, protože tam znělo vydírání zákazem létání CC padáků v některý zemích (Německo, Rakousko). Nakonec byl představen návrh, který byl schválen. Byl pro nás překvapením, protože byl z větší části vytvořen zákulisním jednání v kuloárech. Bohužel v situaci, kdy byla nutná 2/3 většina hrozilo, že několik hlasů v sále zruší dlouhou práci CIVL a PMA na přípravě CC. Nakonec byl návrh přijat a protože byly zavedené letové testy ve zkušebně bylo nutno odložit platnost CC až na rok 2015. O zbytku si udělejte obrázek sami…