Zápis ze skype schůze předsednictva ze dne 11. 1. 2013

Předsednictvo se sešlo ve složení Aleš Trtil, Miroslav Oros, Víťa Fedra, David Bzirský, Jakub Havel a Robert Kulhánek s hosty (Kamilem Konečným, Radkem Šimoníkem a Petrem Chromcem) omluvena Linda Mišková

Hlavním bodem jednání byl rozbor problematiky competition class (CC) křídel, její následná definice a budoucí uplatněni v závodech.
Situace je taková, že aktuální nastavení CC (dle CIVL, PMA návrhu) nebude výhodnější než užívání současných EN D křídel.
Předsednictvo se shoduje na podporu návrhu úpravy ESS, která zohledňuje doletovou výšku pilota.
Předsednictvo podporuje návrh Bulharska na změnu definice pro CC. (Annex 29 http://www.fai.org/civl-about-us/civl-meetings)
 Předsednictvo se shodlo že takto složitou problematiku nemůže vyřešit na jedné schůze a bude dále pracovat na svém postoji k problému a hledat podporu svých návrhů u zahraničních delegátů na konferenci CIVLu.
Dále se projednával návrh na striktní omezení pravidel 2 ZP jen na FAI 1 závod, aby se nestalo toto pravidlo povinné i pro nižší úrovně závodů.

zapsal RoKu

další schůze 22.1 ve 20.30