Zápis ze schůzky SK 8.1. 2013

SK se sešla v kompletním složení spolu s hosty z předsednictva Alešem Trtilem, Lindou Miškovou, Vítkem Fedrou a Robertem Kulhánkem. Na programu byla debata o následujících 3 tématech:

 • Vyhodnocení nabídek do VŘ na závody České Ligy a MČR v přeletech
 • Změny pravidel ČPP
 • Doporučené nastavení GAP a AAT pro závody České Ligy a MČR v přeletech

 

Vyhodnocení nabídek do VŘ na závody České Ligy a MČR v přeletech

SK obdržela jednu nabídku na pořádání MČR v přeletech od pořadatele XContest + Gasper Prevc, Tolmin 1. – 7. července 2013. SK nabídku přijala.

SK obdržela 3 nabídky na pořádání závodů České ligy od českých pořadatelů, všechny byly přijaty. Jedná se o následující závody:

SK dále obdržela na poslední chvíli nabídku na účast českých pilotů v závodě rakouské ligy Hohe Wand Pokal, 13. – 14. dubna 2013. Zájem českých pilotů bude ještě ověřen, je možné, že tento závod bude začleněn do seriálu České ligy.

Změny pravidel ČPP

SK diskutovala podnět Vítka Fedry na změnu pravidel ČPP, zejména scoringu. SK přijala následující změny pravidel:

 

 • do ČPP budou zahrnuty lety z celého světa
 • skóre bude tvořeno 4 nejlepšími lety pilota s následujícími podmínkami:
  • alespoň 1 let v zóně Česko (uvnitř hranic CZ)
  • alespoň 2 lety v zóně Střední Evropa (země Visegrád 4 – CZ, SK, PL, HU, dále území AT, DE od rovnoběžky 48.5 severně)
  • alespoň 3 lety v zóně Evropa
  • z toho plyne, že
   • maximálně 1 let ve skóre může být z celého světa, vně Evropy
   • maximálně 2 lety ve skóre mohou být z Evropy, vně Střední Evropy
   • maximálně 3 lety ve skóre mohou být ze Střední Evropy, vně CZ
  • za let v dané zóně se považuje každý let, jehož alespoň 1 bod tracklogu se nachází uvnitř dané zóny (stejný princip jako doposud)
 • koeficienty:
  • CZ 1.0 – 1.8 – 2.2 (stejné jako nyní)
  • Střední Evropa 1.0 – 1.8 – 2.2 (nově stejné jako v CZ)
  • Evropa 1.0 – 1.2 – 1.4 (stejné jako nyní)
  • svět 0.8 – 1.2 – 1.4 (stejné jako v zóně Evropa, ale volný let za 0.8)
 • týmové skóre:
  • 2 lety (jako doposud)
  • alespoň 1 let ze zóny Střední Evropa
  • z toho plyne, že maximálně 1 let může být ze světa nebo z Evropy, vně Střední Evropy
 • Změny budou aplikovány na celý ročník 2013 od začátku.

Nastavení skórovacího systému GAP a AAT pro závody České Ligy a MČR

SK doporučuje pořadatelům nastavit:

 • nominální vzdálenost (min. vzdálenost tasku pro 1000 b disciplínu) na 50 km
 • nominální čas (min. trvání tasku pro 1000 b disciplínu) na 2 hodiny

Odlišné nastavení je doporučeno zkonzultovat s SK včas před uspořádáním závodu.