Zápis ze Skype schůze předsednictva a sportovní komise 4. 12. 2012

Přítomni: Aleš Trtil, David Bzirský, Vítek Fedra, Robert Kulhánek, Jakub Havel, Standa Klikar, Hynek Obořil, Linda Mišková, Petr Chromec
Omluveni: Míra Oros, Jenda Krátký

  • Předsednictvo a odsouhlasení dorozdělení prostředků na přípravu reprezentanů
  • Schválení finanční kompenzace pro M. Fejta na cestovní výdaje na jednání EHPU za rok 2011 a 2012 (4×5.000,-)
  • Informativně bylo předsednictvo seznámeno s body konference LAA ČR
  • Dofinancování programu V MŠMT pro rok 2012
  • Program pro rok 2013 – program V MŠMT pro rok 2013, podpora startů členů svazu na startovištích – příprava článků do časopisu PILOT (M. Oros, A. Trtil)
  • A. Trtil informoval o vývoji pojistného produktu pro vlekaře – pojistný produkt bude připravený na začátku roku 2013
  • V únoru proběhne v Brně akce se záchrannou službou
  • J. Havel informoval předsednictvo a SK o nových úpravách webu LAA
  • Trtil je v kontaktu se slovenským předsedou PG svazu – nová ICAO mapa bude obsahovat aktuální startovačky na Slovensku