Výběrové řízení na pořadatele ligy a MČR 2013

Sportovní komise vypisuje výběrové řízení na zajištění organizace následujících soutěží:

 • Mistrovství ČR 2013 v cross country
 • Soutěže seriálu České Ligy 2013 v cross country
 • Mistrovství ČR 2013 v přesnosti přistání

Své nabídky prosím zasílejte na emailovou adresu: sk zavináč svazpg.cz nejpozději do 6. 1. 2013

 

Požadavky na pořadatele všech závodů

 • Organizátor a průběh soutěže se musí řídit platným sportovním řádem svazu PG. V případě organizace závodu s nestandardními pravidly (např. AAT) musí organizátor v souladu s bodem 13 sportovního řádu v dostatečném předstihu nechat schválit lokální pravidla sportovní komisí. Informace o odchylkách od SŘ musí být součástí přihlášky do VŘ.
 • Organizátor musí zdarma uveřejnit mezi sponzory závodu LAA ČR a Svaz Paraglidingu
 • Pro organizaci některých závodů může být možné čerpat státní dotace. V případě, že organizátor má zájem čerpat státní dotaci pro svůj závod, musí nabídka obsahovat členění výše startovného a poskytnutých služeb v závislosti na přidělené výši prostředků. Více informací o státních dotacích na sport naleznete na konci článku. Organizátor musí být schopen zorganizovat závod i v případě, že nebude možné státní dotace čerpat.
 • Pokud bude organizátor požadovat od Svazu paraglidingu jakoukoliv finanční nebo hmotnou podporu v souvislosti s organizací závodu, pak musí být součástí přihlášky do výběrového řízení přesná specifikace požadavků a podmínek za kterých bude o podporu žádat.

Požadavky na organizátora MČR cross country

 • Závod musí trvat minimálně 6 letových dní + 1 náhradní den v případě neuletění 3 platných kol
 • Závod musí být zařazen do kategorie FAI2
 • Poplatky za startoviště, přistávací plochy, vývozy na start a svozy z trati musí být zahrnuty ve startovném
 • Závod musí být v pevně daném termínu

Požadavky na organizátora závodu České Ligy

 • Pro závod může být vyhlášeno více variant termínů

Požadovaná struktura nabídky

 • Jméno pořadatele či sdružení pořadatelů
 • Návrh termínu závodu
 • Popis letového terénu
 • Výše startovného a popis poskytovaných služeb soutěžícím
 • Popis a lokace možností ubytování s uvedením alespoň orientační ceny za ubytování
 • Přehled referencí z pořádání PG závodu

Způsob hodnocení došlých nabídek

Soutěž bude vyhodnocena dle následujících kriterií:

 • Vhodnost letového terénu a termínu pro závody
 • Cena za startovné včetně DPH s ohledem na délku a místo závodu a poskytnuté služby závodníkům
 • Výše a podmínky požadované dotace od Svazu
 • Vhodnost termínu (náročnost na dovolenou atd…)
 • Zařazení závodu do kategorie FAI 2
 • Cena za ubytování pilotů a doprovodu.
 • Cena za ostatní doprovodné služby.
 • Zkušenosti pořadatele s organizací PG závodu.

Státní dotace

 1. Svaz PG podal v letošním roce žádost o dotaci MŠMT na organizaci České Ligy. Podobná (méně skromná) žádost byla podána i pro rok 2012 a byla zamítnuta. V případě, že Svaz v roce 2013 tuto dotaci dostane, budou moci pořadatelé závodů čerpat peníze ve výši a podle pravidel určených grantem (cestovní náhrady, odměna pro organizátora, nájmy za headquarter/kemp, poplatky za start, výroba trofejí apod.). Plné znění žádosti o přidělení grantu najdete zde. O výši přidělěných prostředků či zamítnutí grantu se LAA ČR dozví pravděpodobně do konce dubna 2013.
 2. LAA a potažmo Svaz PG letos dostal státní dotaci na všeobecnou sportovní činnost. Je možné, že podobné prostředky dostane i příští rok a je možné, že budou čerpatelné i na závody které jsou předmětem tohoto VŘ. Pokud budou podminky dotace stejné jako v roce 2012, potom by měly být využitelné pro podpoření organizace České Ligy a MČR v přesnosti. Mistrovství republiky v cross country za těchto podmínek podpořit nelze, protože se jedná o mezinárodní závod.

Nabídky prosím zasílejte na e-mail: sk zavináč svazpg.cz, nejpozději však do 6.1.2013. Nabídky vyhodnotí sportovní komise svazu PG nejpozději do 13.1.2013.