Usnesení Valné hromady svazu PG LAA ČR, Horní Cerekev 17.11.2012

Počet zúčastněných členů svazu: 37 + hosté ze správy LAA ČR (Jan Brskovský, Jiří Koubík, Klára Beranová, Miroslav Huml) a předseda Svazu paraglidingu LAA SR Marek Jánošík.

•    Valná hromada přijala zprávu o činnosti předsednictva.
•    Valná hromada přijala zprávu o činnosti sportovní komise.
•    Valná hromada přijala Zprávu o hospodaření Svazu PG.
•    Valná hromada přijala Zprávu hlavní inspektorky paraglidingu.
•    Valná hromada přijala Zprávu o čerpání finančních prostředků Svazu PG pro sportovní reprezentaci.
•    Valná hromada přijala Zprávu o Programu Sportovních talentů v PG.
•    Valná hromada podporuje účast zástupců LAA ČR při jednáních organizací komise CIVL FAI, EHPU, STaC EHPU a VG6, popřípadě dalších.
•   Valná hromada navrhla a schválila finanční odměnu pro dosavadního předsedu Svazu PG Aleše Trtila ve výši 10 000 Kč.
•   Valná hromada podporuje částečné dotování pojištění navijáků a odvijáků z prostředků Svazu PG.
•   Valná hromada pověřuje předsednictvo a delegáty Konference LAA prosazovat zpřístupnění časopisu Pilot (vč. minulých ročníků) v elektronické formě (.pdf) na portálu LAA pro registrované členy LAA – s možností stažení přes Portál správy LAA a zabezpečení souboru např. vodotiskem uživatele.

Valná hromada zvolila tyto členy předsednictva:
Aleš Trtil             36 hlasů
Linda Mišková       33 hlasy
Miroslav Oros        33 hlasy
David Bzirský         31 hlas
Víťa Fedra            28 hlasů
Robert Kulhánek    24 hlasy

Valná hromada zvolila sportovní komisi:
Jakub Havel        32 hlasy
Petr Chromec        34 hlasy
Stanislav Klikar        24 hlasy
Jenda Krátký        23 hlasy
Hynek Obořil        23 hlasy

Valná hromada zvolila delegáty Konference LAA:
Aleš Trtil              32 hlasy
Miroslav Oros        31 hlas
David Bzirský        28 hlasů
Víťa Fedra           24 hlasy
Robert Kulhánek   20 hlasů
Jakub Havel         29 hlasů
Kamil Konečný      27 hlasů
Petr Chromec        29 hlasů
Náhradníci:
Petra Slívová             10 hlasů
Filip Vyskočil               5 hlasů
Jiří Kutil                      7 hlasů
Hynek Obořil              7 hlasů
Antonín Plátěnka        13 hlasů
Jaroslav Baláš              9 hlasů

Valná hromada schválila toto usnesení 17. 11. 2012 v 16:10 hod. prostou většinou hlasů přítomných.