Zápis ze skype schůze ze dne 20. 9. 2012

Přítomni: Aleš Trtil, Míra Oros, David Bzirský, Jakub Havel, Vítek Fedra, Linda Mišková
Jako host: Kamil Konečný

 

  • předsednictvo schválilo uvolnění finančních prostředků z programu 5 MŠMT pro účely reprezentace v přesnosti přistání (nákup certifikovaných sedaček)
  • předsednictvo odsouhlasilo využití zbylých finančních prostředků z programu 5 MŠMT na pořádání akce „Svazová záložka-přiveď nečlena a máš to zadarmo“

Ostrava – Beskydský klub paraglidigu
Brno – Paragliding klub Brno
Praha – Xapls Team
Krušné hory – PG Krupka ….pro další lokality uvítáme, když se nám přihlásí místní klub jako organizátor (Jižní Čechy, Krkonoše…)

  •  předsednictvo se seznámilo se všemi žádostmi o neinvestiční dotace pro rok 2013 a předalo je na LAA
  • předsednictvo si klade za úkol ustanovit termín valné hromady 2012 do 2. 10.  2012 – hlavní termín 10. 11. 2012 (náhradní termíny 3. 11 a 17. 11. 2012) – Míra Oros ověří kolizi akci s kalendářem akcí LAA ČR
  • Míra Oros informoval o akci LAA ČR v na letišti v Jihlavě 6. 10. 2012. V rámci této akce bude probíhat popularizace paraglidingu a létání pro děti z dětských domovů za účasti Honzy Škrabálka a Karla Vejchodského (Škorpi vyvěsí na pgweb.cz)

Příští schůze dle potřeby – hlavně se bude probírat program VH

Dne 20. 9. 2012 zapsala Linda