Zápis ze Skype schůze SK 10.10. 2012

Sportovní komise se sešla ve složení Havel, Chromec, Klikar a řešila stížnost proti započítání výsledků Wingover cupu do celkových výsledků ligy 2012 a rozdělení reprezentačních peněz na teamovou přípravu dle klíče přijatého před sezónou.

 

Stížnost proti nezapočítání výsledků Wingover cupu do celkových výsledků ligy byla sportovní komisí projednávána již v červnu a nyní SK svoje stanovisko potvrdila. Důvodem nezapočítání Wingover Cupu je počet účastníků v jednotlivých kolech (6-7), přičemž sportovní řád stanovuje min. hranici bodujících pilotů na 15. V souvislosti s nově používaným AAT bodovacím systémem se zároveň ukázalo, že toto pravidlo není definováno dostatečně precizně, protože AAT systém dáva 0 bodů pilotům, kteří provedli vzlet v úloze, ale neodstartovali na trať (neprotnuli startovní kružnici). Takoví piloti by v GAPu dostali nenulový počet bodů za min. vzdálenost. SK se proto rozhodla doplnit toto pravidlo ve Sportovním řádu tak, aby bylo zřejmé, že za bodovaného pilota se považuje i ten, který v AAT bodování dostal 0 bodů, ale provedl vzlet v úloze.

SK se dále zabývala rozdělením reprezentačních peněz určených na teamovovou přípravu XC repre. Rozdělení dle na jaře přijatého klíče je následující:

 

jméno závody odměna celkem max. celkem bude proplaceno
Ohlidal finale pwc+mcr+pwc usa 8+4+6 18 18
Vecera mcr+italie+rakousko 4+4+4 12 12
Slivova finale pwc+pwc mak+pwc francie+montegrappa+reunion 8+6+6+3+3 26 24
Kuhnova finále pwc, pwc makedonie, PWC Francie, PWC Portugalsko, MCR, British Open, Grappa, Soca Valley 8+6+6+6+4+4+3+3 40 24
Chromec pwc mak, mcr, recko, italie, 2x liga 6+4+4+4+2 20 20
Klikar finale pwc, pwc mak, recko, mcr 8+6+4+4 22 22
Kostrhun italie+nemecko 4+4 8 8
Vrbensky 0 0
Krupa rakousko,recko, mcr 4+4+4 12 12
Brauner pwc makedonie, mcr 6+4 10 10
165 150