Zápis ze schůze předsednictva ze dne 11. 10. 2012

Přítomni: Aleš Trtil, Jakub Havel, Míra Oros, David Bzirský, Robert Kulhánek
Omluveni: Vítek Fedra
Host: Jiří Kutil

•    Jiří Kutil detailně informoval předsednictvo o vývoji nového tenzometru pro vlekací zařízení s žádostí o finanční podporu vývoje, předsednictvo se rozhodlo informovat paraglidingovou veřejnost (nabídnutí J. Kutilovi zveřejněni přínosu tenzometru a zveřejnění na pgweb.cz J. Havel)

•    příprava výběrového řízení na Akci záložka – info v Pilotovi (M. Oros), pgweb.cz (J. Havel)

•    výstavba nových stránek LAA ČR, technický poradce za svazpg J. Havel informoval o nových událostech, web svazu nebude integrován do systému LAA ČR

•    příprava programu VH 2012 – pozvání představitelů LAA ČR (A. Trtil)
zajištění dataprojektoru (M. Oros dotaz na LAA)

Příští skype schůze předsednictva 6. 11. 2012 v 20:30