Vyjádření SvazuPG LAA ČR k problematice vzniku nového startoviště na Javorovém vrchu

Problematika a vývoj jednání:

  • Dva podnikatelské subjekty požádaly pověřené orgány o možnosti kácení lesního porostu na Javorovém vrchu. V rozdílných lokacích.

  • Lesní správa požádala LAA ČR o radu v souvislosti s těmito žádostmi, LAA ČR zadala SvazuPG, aby situaci pro LAA ČR posoudil z hlediska provozu paraglidingu.

  • Členové předsednictva osobně navštívili Javorový vrch a seznámili se se stávající situací, na jednání předsednictva byli přizváni zástupci škol PG, kteří působí a školí v Beskydské oblasti a vyjádřili nezaujatý názor na situaci. Dále byl na základě všech dostupných informací zpracován formulář pro hodnocení vzniku nové startovací plochy (viz žádost o podporu z fondu startovišť), který byl předán LAA ČR.  Pro přínos paraglidingu v oblasti by byla nejpřínosnější situace, která by dovolovala provedení obou projektů.

  • Se situací na Javorovém vrchu se osobně seznámila také Hlavní inspektorka paraglidingového provozu.

  • Ředitel Lesní správy Jablunkov po jednání se zástupci LAA ČR se k problematice vyjádřil tak, že kácet se na Javorovém vrchu nebude, dokud se dva podnikatelské subjekty nedohodnou mezi sebou.

Závěr:

  • Ani jeden z projektů nebyl finančně či jinak protěžován ze strany Svazu paraglidingu či LAA ČR

  • Přes silnou jednostranně zaměřenou intervenci a osobní útoky příznivců “západní” varianty se předsednictvo Svazu PG snažilo nezávisle posoudit obě varianty.

  • Hlavní slovo ohledně vzniku nové, či úpravy stávající startovací plochy má Lesní správa Jablunkov, která trvala na dohodě obou podnikatelských subjektů.

  • Podle posledních informací se oba subjekty dohodly a budou se realizovat oba projekty.