Rozdělení peněz na teamovou přípravu XC

Sportovní komise zadala teamleaderům reprezentace vypracovat návrh na rozdělení peněz na teamovou přípravu pro rok 2012 ve výši 150 000 Kč pro každou reprezentaci (XC a přesnost přistání).
Návrh teamleadera XC Petry Slívové byl schválen SK a předsednictvem v tomto znění:
Každý reprezentant umístěný v první desítce rankingu k 31.12.2011 má možnost vyčerpat 1/10 (15000 Kč) z plánovaného rozpočtu na teamovou přípravu na jednorázové příspěvky na soutěže.
Prostředky nevyčerpané nebo nevyúčtované reprezentanty do 31.10.2012 budou dále přerozděleny mezi reprezentanty, kteří se během roku zúčastnili více soutěží, než jim bylo proplaceno v prvních 15000 Kč. V případě přerozdělení nevyužité částky se proplatí další závod nejvýše umístěnému pilotovi v rankingu k 31.12.2011, který se nějakého dalšího závodu zúčastnil a popořadě dle rankingu dalšímu a dalšímu až do vyčerpání částky.
Jednorázový příspěvek na závody ((který obvykle lehce přesahuje jen startovné na danou soutěž):
PWC finale Mexiko 8000
PWC závod 6000
Mistrovství zemí 4000
FAI 2 a závody v cizině 3000
Liga v ČR 1000