Změna sportovního řádu

Sportovní komise odsouhlasila změnu Sportovního řádu pro soutěže v přeletech konané svazem paraglidingu LAA ČR

Změna spočívá v přidání bodu č. 13 v tomto znění:

13. Lokální pravidla
V připadě závodu České Ligy a MČR se může organizátor v lokálních pravidlech závodu odchýlit od Sportovního řádu. V takovém případě musí být lokální pravidla schválena Sportovní komisí Svazu PG před konáním závodu a na prvním briefingu závodu musí organizátor soutěže seznámit piloty s pravidly soutěže v bodech, kde se odchyluje od Sportovního řádu Svazu PG.