Zápis ze skype schůze předsednictva a sportovní komise ze dne 21. 12. 2011

Přítomni: Aleš Trtil, Miroslav Oros, Vítek Fedra, Jakub Havel, Robert Kulhánek, Petr Chromec, Linda Mišková, Petr Kuhn

Omluveni: Standa Klikar, Jenda Krátký

  • Aleš Trtil seznámil členy předsednictva a sportovní komise se situací na Leteckém areálu Raná – na Rané neplatí zákaz létání. Létání není dle informací ředitele správy LAA ČR Jiřího Koubíka, které podal při jednání Rady LAA ČR 19. 12. 2011, v rozporu se zákonem. V současné době není ještě vypsáno výběrové řízení na pronájemce areálu.
  • Předsednictvo vypracovalo návrh Smlouvy o reprezentaci, kterou do 23. 12. 2011 doručí na LAA ČR a teamleadrům k připomínkám. (A. Trtil)
  • Jakub Havel informoval předsednictvo o situaci na Doubravě – situace zůstává beze změn.
  • Dále byly pojednány nové informace o vývoji úpravy předpisu PL4, které vyplynuly z jednání A. Trtila s HIPL K. Beranovou. Na úpravách se bude dále pracovat – termín od HIPL je do konce ledna 2012 (A. Trtil, V. Fedra, D. Bzirský)

 

21. 12. 2011 Linda Mišková