Zápis ze skype schůze předsednictva a sportovní komise ze dne 15. listopadu 2011

Přítomni: Aleš Trtil, Jakub Havel, David Bzirský, Vítek Fedra, Míra Oros, Robert Kulhánek, Petr Chromec, Linda Mišková, Petr Kuhn, Standa Klikar

Omluveni: Jenda Krátký

  • Členové předsednictva zvolili jako předsedu Aleše Trtila

  • Předsednictvo upřesnilo politiku jednání na konferenci LAA

  • Projednání vytvoření pracovní skupiny pro zpracování návrhů změn předpisů paraglidingu (Aleš Trtil, David Bzirský)

  • Předsednictvo  si vyžádá od prezidenta LAA seznam škol, které podporují svazpg a zveřejní je na stránkách svazu (Petr Chromec)

  • Předsednictvo zvolilo zástupce do rady LAA – Miroslav Oros, Aleš Trtil

  • Byla schválena mimořádná odměna pro bývalého předsedu svazu Michala Brabence ve výši 15.000,- Kč

  • Byla přijata žádost od teamleadra programu sportovních talentů Mirka Volného pro udělení každoroční podpory (15.000,- z programu sportovních talentů, 10.000,- ze svazových prostředků) – Mirek Volný byl vyzván předsednictvem o upřesnění žádosti (Míra Oros)

  • Předsednictvo rozhodlo o dorozdělení zůstatku peněz z reprezentačního fondu mezi členy PGA a XC reprezentace rovným dílem – Karel Vrbenský 559,57 Kč a Zdeněk Čermák 559,57 Kč

  • Předsednictvo přijalo informaci Zdenky Chromcové a Petra Chromce o žádosti na finanční grant na podporu soutěží v roce 2012, kterou podali na MŠMT

 

15. Listopadu 2011

Linda Mišková