Výběrové řízení na pořadatele ligy a MČR 2012

Sportovní komise vypisuje výběrové řízení na zajištění organizace následujících soutěží:

 • Mistrovství ČR 2012 v cross country
 • Soutěže seriálu České Ligy 2012 v cross country
 • Mistrovství ČR 2012 v přesnosti přistání

Své nabídky prosím zasílejte na emailovou adresu: sk zavináč svazpg.cz nejpozději do 9. 1. 2012

Požadavky na pořadatele všech závodů

 • Organizátor a průběh soutěže se musí řídit platným sportovním řádem svazu PG
 • Organizátor musí zdarma uveřejnit mezi sponzory závodu LAA ČR

Požadavky na organizátora MČR cross country

 • Závod musí trvat minimálně 6 letových dní + 1 náhradní den v případě neuletění 3 platných kol
 • Závod musí být zařazen do kategorie FAI2
 • Poplatky za startoviště, přistávací plochy a svozy z trati musí být zahrnuty ve startovném
 • Závod musí být v pevně daném termínu

Požadavky na organizátora závodu České Ligy

 • Pro organizaci závodů České Ligy bylo požádáno o dotaci ze zdrojů MŠMT. V případě, že organizátor má zájem čerpat státní dotaci pro svůj závod, musí nabídka obsahovat členění výše startovného a poskytnutých služeb v závislosti na přidělené výši prostředků (prostředky obdržené v dotaci mohou být krácené a také nemusí přijít vůbec). Detaily žádosti o dotaci jsou popsány na konci článku.
 • Organizátor musí být schopen zorganizovat závod i v případě, že nebude možné státní dotaci čerpat.
 • Pro závod může být vyhlášeno více variant termínů

Požadovaná struktura nabídky

 1. Jméno pořadatele či sdružení pořadatelů
 2. Návrh termínu závodu
 3. Popis letového terénu
 4. Výše startovného a popis poskytovaných služeb soutěžícím
 5. Popis a lokace možností ubytování s uvedením alespoň orientační ceny za ubytování
 6. Přehled referencí z pořádání PG závodu

Způsob hodnocení došlých nabídek

Soutěž bude vyhodnocena dle následujících kriterií:

 1. Vhodnost letového terénu a termínu pro závody
 2. Cena za startovné včetně DPH s ohledem na délku a místo závodu a poskytnuté služby závodníkům
 3. Vhodnost termínu (náročnost na dovolenou atd…)
 4. Zařazení závodu do kategorie FAI 2
 5. Cena za ubytování pilotů a doprovodu.
 6. Cena za ostatní doprovodné služby.
 7. Zkušenosti pořadatele s organizací PG závodu.

Dotace MŠMT

Svaz PG podal v letošním roce žádost o dotaci MŠMT na organizaci České Ligy. V případě, že Svaz dotaci dostane, budou moci pořadatelé závodů čerpat peníze ve výši a podle pravidel určených grantem (cestovní příkazy do zahraničí, odměna pro organizátora, pohonné hnoty, materiál včetně reklamního, dohody o provedení práce, nájmy za headquarter/kemp, poplatky za start, výroba trofejí a pod. Nárokovat lze maximálně 60% doložených nákladů). Plné znění žádosti o přidělení grantu najdete zde. O výši přidělěných prostředků či zamítnutí grantu se LAA ČR dozví pravděpodobně do konce dubna 2012.

 

Nabídky prosím zasílejte na e-mail: sk zavináč svazpg.cz, nejpozději však do 9.1.2012. Nabídky vyhodnotí sportovní komise svazu PG nejpozději do 16.1.2012.