Usnesení Valné hromady Svazu paraglidingu LAA ČR 2011

Zápis usnesení VH ze Štok, 12. 11. 2011. Počet zůčasntěných členů svazu: 64 + hosté ze správy LAA ČR.

 

 • Valná hromada přijala zprávu o činnosti předsednictva.
 • Valná hromada přijala zprávu o činnosti sportovní komise.
 • Valná hromada přijala Zprávu hlavní inspektorky paraglidingu.
 • Valná hromada přijala Zprávu o hospodaření s prostředky Svazu PG.
 • Valná hromada přijala Zprávu o čerpání finančních prostředků Svazu PG pro sportovní reprezentaci.
 • Valná hromada přijala Zprávu o Programu talentované mládeže.
 • Valná hromada prodiskutovala Ceník poplatků za služby poskytované LAA ČR pro rok 2012 a přijala k němu úkoly pro delegáty konference LAA.

Valná hromada přijala Úkoly pro delegáty Konference LAA 2011

 1. VH úkoluje delegáty konference prosadit zrušení poplatku za změnu majitele navijáku.
 2. VH úkoluje delegáty konference prosadit zachování stávající výše poplatku (500 Kč) za přezkoušení v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti.
 3. VH úkoluje delegáty konference požadovat úpravu navržených poplatků průkaz navijákaře na částky:
  • vydání průkazu navijákaře – 50 Kč
  • zapsání kvalifikace – 50 Kč
  • prodloužení platnosti průkazu – 50 Kč
 4. VH úkoluje delegáty konference prosadit diferenciaci výše členského příspěvku pro nové členy LAA ČR dle dne registrace, např.:
  • – leden 750 Kč a každý následující měsíc snížit příspěvek o 50 Kč, případně podle jiného obdobného klíče.
 5. VH úkoluje delegáty konference požadovat od LAA zlepšení komunikace se členy Svazu PG.

Valná hromada přijala úkoly pro předsednictvo

 

 1. Vytvořit pracovní skupinu pro zpracování návrhů změn předpisů paraglidingu.
 2. Předsednictvo má mandát vytvořit na www.svazpg.cz seznam škol podporujících Svaz PG.

Valná hromada zvolila tyto členy předsednictva:

Miroslav Oros           60
Linda Mišková          53
Aleš Trtil                     52
David Bzirský            51
Vítězslav Fedra         51
Robert Kulhánek      34

Valná hromada zvolila sportovní komisi:

Petr Chromec            60
Jakub Havel              53
Jan Krátký ml. (Jenda)   45
Stanislav Klikar        44
Petr Kuhn                  40

Valná hromada zvolila delegáty konference LAA:

Miroslav Oros             40
Aleš Trtil                      38
Vítězslav Fedra          35
Petr Chromec             34
David Bzirský              33
Jakub Havel                32
Miroslav Fejt                32
Náhradníci:
Linda Mišková            26
Robert Kulhánek        20

Valná hromada zvolila svoje kandidáty revizní komise LAA:

Ota Černý
Jiří Dlask

Valná hromada schválila toto usnesení 12. 11. 2011 v 18:31 hod. prostou většinou hlasů přítomných.

Neoficiální ale detailnější informace o průběhu VH 2011 od Jakuba Havla najdete na twitteru.