Návrh programu Valné hromady 2011

Předsednictvo navrhlo program Valné hromady 2011 v následujícím znění

 

1. Uvítání hostů

2. Volba návrhové a mandátové komise

3. Schválení programu

4. Projev prezidenta LAA ČR

5. Zpráva o činnosti předsednictva Svazu (M. Brabenec)

6. Zpráva o činnosti sportovní komise (P. Chromec)

7. Zpráva o hospodaření Svazu (M. Brabenec)

8. Zpráva o hospodaření reprezentace (P. Chromec)

9. Zpráva o programu talentované mládeže (M.Volný)

10. Zpráva o fondu podpory startovišť (M.Fejt)

11. Zpráva hlavního inspektora paraglidingu (K.Beranová)

12. Projednání návrhu Ceníku poplatků pro rok 2012 vybíraných nad rámec dotací na st. správu a členských příspěvků.

13. Diskuse

14. Návrh cílů delegátů na konferenci LAA

15. Volba předsednictva, sportovní komise.

16. Volba delegátů na konferenci LAA.

17. Přijetí usnesení.

18. Ukončení valné hromady