Zápis z jednání předsednictva 25.2.2011 – 28.10.2011

Zápis z elektronického jednání předsednictva v minulém období

Předsednictvo schválilo návrh smlouvy na podporu obnoveného startoviště Zbyslavec na Železných horách.

Předsednictvo navrhlo do redakční rady časopisu LAA jako svého zástupce Miroslava Volného. Mirek musí být jmenován do funkce radou LAA na jejím nejbližším zasedání.
 
Předsednictvo schválilo výdaj 37000 bez DPH za úpravu a tisk 106 ks mapových výřezů pro akci “Mapy na startoviště”.
 
Předsednictvo schválilo rozpočet na účast pilotů na MS PGXC v Piedrahitě ve výši 131000 + stravné pro 4 piloty.
 
Předsednictvo schválilo žádosti teamleaderů sportovní reprezentace paraglidingu na pořízení investičního materiálu. Předsednictvo rozhodlo o způsobu přidělení dotace a spoluúčasti následujícím způsobem:

1. Teamleadeři můžou požádat o co chtějí, doporučuje se však, aby bylo požadováno o vybavení minimálně pro ty piloty, u kterých je vysoká šance na účast v nejvyšší soutěži. Pokud se jedná o individuální materiál přidělovaný jednotlivým reprezentantům, tak se spoluúčastí 10%.

2. Ministerstvo přidělí financí kolik chce. Pokud je přidělení nižší než byla celková žádost, bude se krátit podle poměru bodů MŠMT v předchozím období (např v roce 2010 byly body pro PGXC i pro PGA 117,5 bodů, takže poměr je 1:1).

3. Pro přidělení financí jednotlivým reprezentantům XC se použije klíč podle roku 2010 který si reprezentanti sami sestavili. Spoluúčast je tedy diferencovaná podle dosažených bodů v rankingu. V každém případě bude ale částka rozdělena mezi všechny piloty, pro které byla požadována, je ale otázka výše přidělení od MŠMT, jestli si za příděl pořídí celou výbavu, jenom vrchlík, nebo jenom záložák.

Předsednictvo schválilo zakoupení originálních pohárů “Zrození pilota” pro vyhlášení Českého poháru paraglidingu ve výši 30.000,-Kč.