Zpráva o činnosti sportovní komise v roce 2010

Zpráva o činnosti SK v období mezi valnými hromadami 7.11.2009 – 6.11.2010

 

Na valné hromadě ve Štokách dne 7.11.2009 byli zvoleni do sportovní komise:

 • Michal Šneiberg
 • Aleš Trtil
 • Petr Chromec
 • Tomáš Lednik
 • Jakub Havel

Přítomní členové zvolili za předsedu SK Michala Šneiberga

Nová volba předsedy SK

Michal Šneiberg po zvážení svých časových možností rezignoval na funkci předsedy SK. Novým předsedou SK byl zvolen 12.11.2009 Petr Chromec.

Rozdělení prostředků na přípravu v roce 2009

SK rozdělila zbývajících 510 000 kč z rozpočtu reprezentace na přípravu reprezentantům v paraglidingu, podle klíče MŠMT se započítáním výsledků reprezentantů za roky 2006-2008. Tím byla vytvořena v rozpočtu reprezentace cca 100 000 kč rezerva do příštího roku.

V rámci rozdělení peněz na přípravu našla SK chybu v loňském rozdělení, kde Hance Matyáskové bylo přiděleno o 1821kč méně. SK se rozhodla zvýšit o tuto částku příspěvek na přípravu Hance Matyáskové v roce 2009.

Návrhy Vítězslava Fedry na úpravu pravidel ČPP

Dne 14. 11. 2009 obdržela SK následující návrhy na úpravu pravidel ČPP od Vítka Fedry:

 • zavést ve score 1 povinný let v ČR
 • Umožnit přihlašování i mimoevropských letů řádně bodově znehodnocených koeficientem např 0,5. Taková změna zviditelní zajímavé lety např z Afriky a přitom absolutně nezasáhne do žebříčků.

SK projednala podnět tento návrh a rozhodla se pro zatím neměnit pravidla ČPP a s případnou změnou počkat na konec sezóny 2010.

Mistrovství ČR 2010 v cross-country

 • 16.11.2009 SK vypsala výběrové řízení na pořadatele MČR, bohužel do termínu 14.12. neobdržela SK žádnou nabídku na organizaci závodu
 • Po opětovné výzvě a oslovení všech potenciálních organizátorů se nakonec sešly 2 nabídky – od Petry Slívové – krkonoše a od slovenské firmy X-Air (Peter Vrabec) na organizaci v prostředí Velké Fatry a Nízkých Tater. SK vybrala nabídku pro organizaci MČR na Slovensku.

Česká liga 2010

 • 8.12.2009 SK vypsala výběrové řízení na pořadatele závodů České Ligy
 • Nakonec se sešly 3 nabídky na organizaci závodů a SK všechny tyto nabídky přijala jako ligové závody:
 • Beskydy, 3. – 10. dubna (+ Akademické MČR 2010) organizuje Klub paraglidingu při VŠB-TU Ostrava, kategorie FAI2
 • X-Air Cup, Straník, 1. – 8. května, organizuje X-Air & Axispara, FAI2
 • XContest XRace, Kobala, 12. – 18. července (budou se létat AAT tasky!), organizace XContest & Gasper Prevc, FAI2

  SK v souvislosti se začleněním závodu XRace do ČL schválila používání AAT tasků na ligových závodech.

Nominace na ocenění Leteckého sportovce roku 2009

SK nominovala za paragliding následující piloty v tomto pořadí:

 1. Ondrášek – 3. místo MS přesnost
 2. Brauner – 4. místo MS XC, člen vítězného týmu MS
 3. Ohlídal – 14. místo MS XC

Změna pravidel počítání rankingu od roku 2010

Vzhledem ke změně pravidel Světového poháru od sezóny 2010 se SK rozhodla změnit systém počítání rankingu následujícím způsobem:

 • Finále PWC a jednotlivému závodu European World Cup bude ponechán koeficient 100
 • Ostatní závody PWC (tj. american tour, asian tour) budou přesunuty do druhe kategorie (tj. Koeficient 80)

Nominace ME Abtenau 2010

SK nominovala následující piloty:

Základní sestava (3+1) podle rankingu:

BraunerOhlídalVečeřaKuhnová

Další piloti v následujícím pořadí (podle rankingu, začlenením druhé ženy Petry Slívové podle uvážení SK):

SlívováVrbenský

Náhradníci – další muži podle rankingu:

Šneiberg, Chromec

Úprava pravidel ČPP – posuzování porušení pravidel pilotem

Dne 26. 3. 2010 sportovní komise schválila návrh Jakuba Havla na následující úpravu bodu 8.2. pravidel ČPP (tučně zvýrazněny text je přidaný do původního znění)

8.2. Porušení pravidel a jejich posuzování, vyloučení

Nesplní-li přihlášený výkon některý z bodů pravidel, je sportovní komise oprávněna výkon neuznat tak, jak byl přihlášen, resp. jej neuznat vůbec. Při posuzování porušení obecných pravidel a zákonných omezení, a to i v případě protestu, posuzuje sportovní komise závažnost tohoto porušení dle svého úsudku. Kritériem je přitom míra všeobecné nepřijatelnosti takového porušení. V případě záměrného uvedení nepravdivých skutečností pilotem je sportovní komise oprávněna diskvalifikovat pilota z ročníku ČPP, ve kterém k prohřešku došlo.

Nákup padáků z investiční dotace

Chronologicky seřazený popis událostí:

 • SvazPG obdržel na konci dubna 2010 rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 867000kč + 140000kč spoluúčasti od MŠMT na nákup vybavení pro reprezentaci (elektronická nula a padáky pro reprezentanty přesnosti a xc)
 • SK doporučila předsednictvu rozdělení 3 padáků pro přesnost podle návrhu teamleadra Konečného a 10 padáků pro prvních 10 pilotů v rankingu, podle znění žádosti podané teamleadream Slívovou.
 • Předsednictvo schválilo toto rozdělení.
 • Reprezentanti XC, kteří byli tou dobou na ME v Rakousku (Brauner, Kuhnová, Slívová, Vrbenský, Ohlídal, Večeřa) podali protest proti tomuto rozhodnutí
  • cílem protestu bylo nakoupit z dotace pouze 8 padáků místo 10 s odůvodněním zvýšení ceny od doby kdy se podávala žádost (podzim 2009)
  • rozdělení padáků vybraným pilotům (prvních 6 mužů a první 2 ženy v XC rankingu)
  • motivační rozdělení spoluúčasti na padák
 • Předsednictvo se obrátilo na SK pro zvážení svého rozhodnutí na základě protestu
 • SK potvrdila své předchozí rozhodnutí, tedy rozdělení mezi prvních 10 pilotů rankingu
 • Předsednictvo se rozhodlo nerespektovat doporučení SK a vytvořilo kompromisní řešení mezi návrhem reprezentantů a doporučením SK

Nominace na ME 2010 v přesnosti přistání – Turecko

Na návrh teamleadra přesnosti Kamila Konečného SK nominovala následující reprezentanty:

Kamil Konečný, Tomáš Lednik, Radek Václavik, Martin Ondrášek, Markéta Tomášková, Katka Pánková, Michal Šneiberg

nominace proběhla podle světového rankingu PGA s přidělením divoké karty pro Michala Šneiberga za dobré výsledky na přípravném soustředění na letišti ve Všechově.

Změny pravidel ČPP od sezóny 2011

Po několika návrzích a dlouhé diskusi pilotů na pgweb fóru se SK nakonec rozhodla změnit pravidla ČPP tímto způsobem:

 1. zrušit kategorii sport – dlouhodobý trend ukazuje, že v ČPP se na nejvyšších příčkách v open umisťují piloti létající na testovaných křídlech, je tedy zbytečné mít pro ně samostatnou kategorii
 2. úprava koeficientů pro FT/PT/VP – zvýhodněné koeficienty (2.2/1.8/1.0) – v Evropě (1.4/1.2/1.0)
  • bylo (2.25/1.8/1.0), resp. (1.6/1.2/1.0)
 3. zvýhodněné koeficienty pouze v ČR, zbytek evropy nižší koeficienty
  • zvýhodněné budou pouze lety, které zasahují nad uzemí ČR – dříve byly zvýhodněné koeficienty v maďarsku, polsku, čr a sk

Změna je platná od ročníku ČPP 2011