Program Valné hromady

Předsednictvo navrhlo program Valné hromady svazu PG ve Štokách.

 

1. Uvítání hostů

2. Volba návrhové a mandátové komise

3. Schválení programu

4. Projev prezidenta LAA ČR

5. Zpráva o činnosti předsednictva Svazu (M. Brabenec)

6. Zpráva o činnosti sportovní komise (P. Chromec)

7. Zpráva o hospodaření Svazu (M. Brabenec)

8. Zpráva o hospodaření reprezentace (P. Chromec)

9. Zpráva o programu talentované mládeže (M.Volný)

10. Zpráva o fondu podpory startovišť (M.Fejt)

11. Zpráva o fondu propagace (R. Seidl)

12. Zpráva hlavního inspektora paraglidingu (J.Hájek)

13. Projednání návrhu Ceníku poplatků pro rok 2011 vybíraných nad rámec dotací na st. správu a členských příspěvků.

14. Diskuse

15. Návrh cílů delegátů na konferenci LAA

16. Volba předsednictva, sportovní komise.

17. Volba delegátů na konferenci LAA.

18. Přijetí usnesení.

19. Ukončení valné hromady