Výňatek ze zápisu o zasedání rady LAA

zasedání Rady proběhlo 20.9.2010. Uvádím zde jen projednané body, které se týkají činnosti Svazu PG. Celý zápis bude uveřejněn v nejbližších dnech na stránkách LAA ČR.

 

Tajemník asociace předal členům Rady zpracované tabulky stavu prostředků a navrhovaného rozpočtu na příští rok včetně návrhu řešení rozpočtu při snížení dotací na správní činnost pro rok 2011.

Současně byla Rada seznámena s návrhem poplatků pro rok 2011 vybíraných nad rámec dotací na st. správu, součásti tohoto ceníku jsou i členské příspěvky.

Rada po projednání předkládá návrh Ceníku poplatků a ceníků příspěvků pro rok 2011 ke schválení Konferenci.

 

Termíny a příprava VH svazů a Konference LAA ČR

VH Svazu PG 6.11. Štoky u Jihlavy, Kulturní dům

Konference LAA 13.11.2010 Golémův restaurant Praha

Další zasedání Rady 8.11. téma příprava Konference

Čerpání dotace na údržbu majetku sportovní reprezentace rok 2010.

Svazy dodají rozpočet čerpání, podklady pro objednávky. Doklady na čerpání dotace na údržbu je nutno dodat nejpozději do 10.12.2010

 

Čerpání přidělených dotací 2010 pro sportovní reprezentaci a sportovní talenty.

Nejpozději do 10.12.2010 budou dodány ekonomce doklady k proplacení nákladů – vyčerpání dotace. Zůstatky z vlastních prostředků je možné převádět do následujících let.

 

Žádosti o dotace z MŠMT pro rok 2011

Svazy dodají nejpozději do 10.10. 2010 požadavek na dotaci:

Na nákup vybavení sportovní reprezentace z investiční dotace.

Na údržbu majetku sportovní reprezentace – neinvestiční dotace.

 

Svazy dodají nejpozději do 15.11. podklady pro žádost o dotaci pro sportovní reprezentaci a talentovanou mládež.

Seznam sportovní reprezentace

Místo a datum konání MS 2011 – odkaz na webové stránky.

Mezinárodní soutěže, kterých se reprezentace zúčastní.

Text žádosti o dotaci pro TM