Žádost o podporu z fondu podpory startovišť

Vzor žádosti o podporu z fondu startovišť Svazu PG ke stažení:

Posouzení žádosti předsednictvem Svazu PG

Vyplněnou žádost pošlete na adresu predsednictvo@svazpg.cz .

K vyhodnocení žádosti předsednictvo využije “Vodítko pro hodnocení kvality letového místa (viz. vzor žádosti)”.

V případě souběhu žádostí nad možnosti finančních rezerv Svazu PG rozhoduje předsednictvo o přidělení, nebo rozdělení částky.

V případě schválení žádosti je s žadatelem uzavřena smlouva, ve které se žadatel kromě jiného zavazuje:

  • Po smluvně stanovenou dobu zajistit pro členy Svazu PG zvýhodněný přístup na startoviště
  • Vybavit startoviště větrným rukávem
  • Vybavit startoviště provozním řádem, který je na informační tabuli na startovišti
  • Svaz Paraglidingu LAA ČR musí být uveden jako partner startoviště ve všech veřejných materiálech (webová stránka, provozní řády, informační cedule, …)