Zápis z elektronického jednání předsednictva

v období 8.12.2009 -27.3.2010

 

 

 

Předsednictvo schválilo podporu mediální propagace akce Nepal XC ve výši 20 000,-Kč  za podmínky dodržení mediálního plánu v oblasti tištěných médií a televizního a rádiového vysílání. Na základě dodaného seznamu propagace předsednictvo konstatovalo, že se jedná o významný přínos k pozitivní propagaci paraglidingu v médiích a uvolnilo schválenou částku k proplacení.

 

Předsednictvo schválilo M.Orosovi odměnu 6300,-Kč za propagaci paraglidingu v roce 2009, zejména za aktivity spojené s návratem našich reprezentantů z mistrovství světa (zpravodajský šot v Brankách, bodech, vteřinách na ČT1, reportáž v magazínu Maxtreme na ČT4 Sport, reportáž ve Sportžurnálu na Čro1 a série reportáží na rádiu Beat).

Předsednictvo Svazu PG ve spolupráci s předsednictvem Svazu ZL projednalo zamítnutý ceník startovného na startovišti Černá hora. V součinnosti se zástupcem správce startoviště Miroslavem Fejtem bylo dosaženo dohody a schváleno toto usnesení:

Svazy ZL a PG schvalují následující změnu ceníku na startovišti Černá hora:

1. Zrušení týdenní permanentky

2. Zvýšení všech položek startovného o inflaci za dobu trvání smlouvy.

Cena pro piloty jednomístných padákových kluzáků a piloty závěsných kluzáků.

 

rok 800 kč                sleva pro člena LAA o 50 %                  rok 400,-Kč

den  120 kč              sleva pro člena LAA o 50 %                  den  60,-Kč

 

Žáci –  piloti bez licence za dohledu instruktora.

 

den   60,-Kč

Zavedení zvláštní permanentky pro piloty dvoumístných kluzáků se ZAMÍTÁ.

Cena pro polské piloty jednomístných padákových kluzáků s členstvím v Aero klubu PL zároveň KKP

rok  400,-Kč

den  100,-Kč

Svazy ZL a PG doporučují SČL úpravu provozního řádu, zrušení absolutní přednosti dvoumístných kluzáků před ostatními a zavedení MOŽNOSTI předplatit si přednost na startu pro dvoumístné kluzáky zvláštním poplatkem. Výši těchto poplatků stanoví SČL dle vlastního uvážení.

Předsednictvo schválilo žádost letecko modelářského klubu Louny o odsouhlasení termínů závodů f3f modelů na Rané. Závody budou pořádány ve dnech 17.4. a 1.5. 2010

 

Předsednictvo schválilo nová pravidla pro používání reprezentačního VW transportéru vytvořená ve spolupráci se správcem vozidla Karlem Vrbenským.

Předsednictvo projednalo žádost o příspěvek na mediální propagaci akce Across Himalaya 2009 v televizi. Podle mediálního plánu se jedná o odvysílání příspěvku v nedělním pořadu Svět 2010 na TV Prima a pořadu Objektiv na ČT1. Po odvysílání těchto pořadů bude vyplacena podpora ve výši 20 000,-Kč. Dále předsednictvo schválilo podporu 5 000,-Kč za odvysílání rozhovoru o bivakovém létání s Janem Škrabálkem na kanálu Prima COOL. Pořad běží na Prima Cool ve smyčce a bude odvysílán více než 10x.

 

Předsednictvo schválilo pravidlo o maximální výši vyplácených financí z fondu propagace za rok. Maximální výše vyplácených financí nepřesáhne 15% z celkových příjmů Svazu PG za rok ve kterém byly žádosti podány.

 

Předsednictvo Svazu PG potvrdilo vyhodnocení výběrového řízení na tábory programu Sportovních talentů provedený M.Volným.

 

Zástupci předsednictva Svazu PG v Radě LAA projednali podněty členů Svazu:

 

Návrh na proúčtování rozdílu v ceně za FAI licenci do pokladny Svazu PG.  – Ekonomka LAA B.Haničáková informovala o tom, že většina FAI licencí je účtována za nákupní cenu (pro sportovní reprezentaci) a po odečtení přímých nákladů u zbylých licencí (poštovné, práce) se jedná o částku kolem 2000,-Kč. Zástupci Svazu v Radě LAA posléze konstatovali, že usilovat o zisk této částky do Svazové pokladny proti názoru ostatních je neúčelné.

 

Žádost o zjištění možnosti legalizace rádiového vysílání z padákových kluzáků v leteckém pásmu: Momentálně je vysílání z PK v leteckém pásmu 117,975 – 137,175 MHz v nesouladu s několika ustanoveními zákona o elektronických komunikacích a probíhá jednání o vyřešení těchto nesouladů.