Výňatek ze zápisu o zasedání Rady LAA ČR

zasedání Rady proběhlo 22.3.2010. Uvádím zde jen projednané body, které se týkají činnosti Svazu PG. Celý zápis bude uveřejněn v nejbližších dnech na stránkách LAA ČR.

 

 

 

 

 

 

 

Problematika startovišť paraglidingu a závěsného létání a návrh smluv k poskytnutí   příspěvku svazu PG na zřízení startovišť a přistání na vrchu Kamenec a Mravenečníku v Jeseníkách a na vrchu Prašivá v Beskydech.

Prezident LAA informoval o úspěšném jednání k dalšímu provozu startoviště Zlatník u Mostu. Jednání vedl J.Hájek a členové Svazu PG Havel a Chromec.

 

Rada vzala na vědomí podporu startovišť Prašivá v Beskydech a Kamenec v Jeseníkách. Svaz PG vynaloží na podporu těchto startovišť v prvním případě 59 000,– Kč v druhém případě 15 915,– Kč jako nenávratnou bezúročnou půjčku na dobu 9 let. Příslušné smlouvy podepíše prezident LAA a předseda Svazu PG Michal Brabenec.

 

 

Rada vyslechla informaci B.Haničákové o struktuře poplatků za FAI licence.

 

 

Rada vyslechla informaci M.Brabence o tom, že byl ustaven Ceník poplatků pro létání na Černé hoře. Na základě souhlasu předsednictev Svazu PG a ZL Rada souhlasí s ceníkem. Ceník je přílohou zápisu.

 

 

Smlouva o půjčce z 30. 11.2005 s Leteckým spolkem Zvičina na zřízení startoviště na vrchu Zvičina. Pan Rudolf Tomášek dodal prohlášení pilotů PG s podpisy, že startoviště Zvičina je 5 let udržováno a obhospodařováno Leteckým spolkem Zvičina. Po 30. 11. 2010 bude půjčka vyrovnána poskytnutým peněžitým darem podle smlouvy o půjčce z 30.11.2005, pokud se nic nezmění.