Pravidla pro používání reprezentačního VW Transporter

Pravidla pro zapůjčování vozidla byla upravena na základě zkušeností z předchozího provozu. Prosím seznamte se s novým způsobem půjčování.

 

Pravidla pro zapůjčování vozidla Volkswagen Transporter – Microbus Shuttle.

 

 1. Vozidlo smí být použito pouze pro potřeby státní sportovní reprezentace za podmínek, které jsou dále uvedeny v zápůjční smlouvě. Žádost o zapůjčení vozidla podává člen státní reprezentace – dále jen reprezentant. Vozidlo smí řídit pouze osoba splňující veškeré zákonem požadované podmínky (mj. držitel platného dokladu o přezkoušení řidiče referentského vozidla) která je současně členem, nebo zaměstnancem LAA – dále jen řidič.  Vozidlo od správce přebírá reprezentant, nebo řidič – dále jen vypůjčitel. Vypůjčitel musí podepsat smlouvu o zapůjčení vozidla a nese plnou odpovědnost za stav vozidla i veškeré platby náhrad nebo poplatků.
 2. Priority při zapůjčování:
 • a)Reprezentace na MS, ME – paragliding – přelety
 • b) Reprezentace na MS, ME – paragliding – přesnost přistání
 • c) Reprezentace na MS, ME – paragliding – akrobacie
 • d) Závody – paragliding – přelety (při souběhu žádostí se pořadí určuje podle kategorie závodů v českém rankingu)
 • e) Závody – paragliding – přesnost přistání
 • f) Závody – paragliding – akrobacie
 • g) Reprezentace na MS, ME závěsné létání
 • h) Reprezentace na MS, ME motorová sekce
 • i) Tréning – paragliding
 • j) Závody závěsné létání
 • k) Závody motorová sekce
 • l) Tréning závěsné létání
 • m) Tréning motorová sekce

Případné spory či nejasnosti řeší sportovní komise svazu paraglidingu

 

 1. Aby byla žádost vyhodnocena s ohledem na priority při zapůjčování uvedené v bodu 2 musí reprezentant předat žádost o vypůjčení komisi nejpozději 30 dní před vypůjčením. Žádosti podané po vypršení 30 denního termínu jsou vyhodnoceny podle pořadí podání, bez přihlížení k prioritám.

  Žádost musí obsahovat:

 • Jméno reprezentanta a kontakt na něj (e-mail + tel)
 • Jméno vypůjčitele a kontakt na něj (e-mail + tel), pokud není shodný s reprezentantem.
 • Typ, místo a termín akce
 • Přesný termín vypůjčení a a vrácení vozidla

Přijata je pouze žádost se všemi náležitostmi.

 

4. Žádost o vypůjčení se podává prostřednictvím rezervačního systému. Ten je veřejně přístupný pomocí webových stránek http://svazpg.cz/autopujcovna-reprezentacni-auto . Pokud se stane, že rezervační systém je nefunkční, podává se žádost e-mailem správci vozidla K. Vrbenskému ( vrbensky zavináč utia tečka cas tečka cz ) s kopií na adresu: sk zavinac svazpg tecka cz

5. Žadatel je rezevačním systémem včas informován o přijetí, nebo zamítnutí jeho žádosti.

6. Vypůjčitel je povinen dohodnout se správcem vozidla přesný termín a místo předání vozidla a to nejpozději týden před termínem zapůjčení.

7. Za provoz vozidla účtuje svaz PG vypůjčiteli náhradu ve výši 4 Kč/km (body 2.g až 2.m). V případě využití reprezentantem svazu PG za účelem dopravy na závody (body 2.d až 2.f) je náhrada 2 Kč/km. Náklady na pohonné a další spotřební hmoty si hradí vypůjčitel sám.

8. Vypůjčitel vozidlo vždy přebírá a vrací s plnou palivovou nádrží.

9. Vypůjčitel vždy vrací vozidlo čisté. V případě znečištění účtuje správce poplatek za vyčištění 1000,-Kč.

10. Vypůjčitel vždy hlásí poškození, nebo poruchy vozidla správci.

11. Při vrácení vozidla oznámí správce vypůjčiteli dlužnou částku náhrad a poplatků. Vypůjčitel je uhradí do 30 dnů od vrácení vozidla. Případná spoluúčast na pojistném při pojistné události, nebo platby za odstranění škod způsobených na vozidle mohou být naúčtovány dodatečně.

12. Všechny poplatky spojené s používáním vozidla, se zasílají na účet Letecké amatérské asociace.

číslo účtu    2800066859 / 2010

variabilní symbol = rodné číslo
Kolonka Zpráva pro příjemce = VW spoluúčast – JMÉNO