Stanovisko českého delegáta na konferenci CIVL

Kamil Konečný mě požádal o zveřejnění svého stanoviska, které bude jako český delegát zastávat na nadcházejícím zasedání CIVL 18. – 21. února ve švýcarském Lausanne

Své stanovisko Kamil poslední měsíc diskutoval s českými výrobci, předsednictvem a sportovní komisí.

Baby HPP

Věnoval jsem nějaký čas hledání odpovědi na téma Baby HPP. Hovořil jsem se zástupci všech našich výrobců padákových kluzáků. Z těchto diskuzí jsem dospěl k názoru „Nepodpořit vznik nové kategorie PK“, který navrhuji podpořit na jednání CIVL meetingu. Toto stanovisko bohužel není v souladu s názory všech našich výrobců.

Zdůvodnění:

  1. Vytvoření samostatné kategorie PK by mohlo mít právní důsledky pro létání v ČR, protože definice PK ve vyhlášce 108/1997Sb. zní: „Padákový kluzák je bezmotorové letadlo těžší vzduchu, které je konstruováno maximálně pro dvě osoby a jehož vzlet se uskutečňuje rozběhem pilota, aerovlekem nebo navijákem a jehož charakter nosné plochy není určován tuhou konstrukcí.“. Pokud bychom připustili definici VPK (vyztužený padákový kluzák :), kde by „charakter nosné plochy byl určen tuhou konstrukcí“, pak by létání na něm bylo mimo rámec současného PK se všemi důsledky, které z toho vyplývají.
  2. Vytvoření nové kategorie způsobí problémy při organizaci mezinárodních soutěží (MS, ME, PWC?). Buď by se musely organizovat samostatně, nebo při současném MS/ME by bylo nutné snížit počet soutěžících (2 na PK + 2 na VPK), to by dále snížilo účast žen. Tyto problémy by vedly, podle mého názoru, k zániku jedné z kategorií na soutěžích nejvyšší úrovně.
  3. Pravidlo navržené PMA je „výzvou“, k hledání materiálu a jeho umístění do vrchlíku, aby bylo pravidlo dodrženo, ale výztuha byla funkční. Podle mého názoru je vytvoření „rogala na šňůrách“ nereálné, protože celé vítězství padáku nad rogaly je právě v jednoduchosti přípravy před startem a jednoduchosti balení (bez vyndávání nějakých dílů). Pravidlo navíc bude obtížně kontrolovatelné na soutěži (vlivem teploty se materiálové vlastnosti mění, čili to co bude v pořádku ve slunném Mexiku nemusí být v pořádku v jarním Bassanu).

Jaké přijmout opatření:

  1. Připravit návrhy, které by změnily systém XC soutěží tak, aby více preferoval výkony pilota. Současné létání disciplín typu „race to goal“ zdůrazňuje při taktice kterou použili i piloti Ozonu na finále PWC právě výkon padáku.
  2. Zatlačit na organizátory, aby se více kontrolovaly pevnostní testy PK, ideálně by na soutěžích měl být někdo ve funkci stewarda, kdo by byl schopen posoudit, zda test odpovídá realitě

PGA – přesnost přistání

V subkomisi pro přesnost jsem navrhl zásadní revizi sportovního řádu FAI pro tuto disciplínu.

Úpravy se týkají:

  • Rozdělení sportovního řádu na dvě části tak, aby pravidla pro soutěžící byla oddělena od doporučení pro organizátory soutěží. To umožní, že pravidla pro soutěžící budou mít cca 10 stran a zbylých 40 bude pro organizátory. V současnosti je frustrující, když pravidla na „jednoduchou“ disciplínu mají přes 50 stran…
  • Bude velká diskuze nad redukcí počtu rozhodčích, protože vysoký počet rozhodčích zvyšuje výrazně náklady na organizaci soutěží
  • Je navržena celá řada zpřesnění formulací stávajících pravidel tak, aby byla snížena možnost dvojího výkladu pravidel.

Rogala

Rogalisti mě vybavili dokumentem, ve které jsou shrnuta jejich stanoviska pro hlasování.