VŘ na organizátora České ligy 2010

SK svazu PG vyhlašuje výběrové řízení na pořadatele České ligy v paraglidingu pro rok 2010

Předmět VŘ

Cílem je zajistit vhodné letové terény a zkušené pořadatele, kteří poskytnou kvalitní služby zúčastněným pilotům. Jedná se o tradiční seriál závodů pod záštitou Svazu paraglidingu LAA. Soutěž není omezena na pořadatele z ČR. Organizátor může přijít s novou strukturou seriálu ČL, kterou následně posoudí SK. Zájemci se mohou hlásit jak na celý seriál tak na jednotlivé závody. Pro příští rok je přislíbena finanční podpora od svazu PG. Viz zápis z VH2009.

Požadavky na pořadatele

Organizátor se musí řídit platným sportovním řádem svazu PG.

Poplatky za startovací a přistávací plochy jsou v ceně startovného.

Organizátoři musí respektovat startovní čísla přidělené na prvním závodě

Způsob hodnocení došlých nabídek

Soutěž bude vyhodnocena dle následujících soutěžních kriterií:

  • Schopnost zorganizovat celý ročník.
  • Vhodnost letového terénu pro závody XC.
  • Cena za startovné včetně DPH s ohledem na délku a terén závodu.
  • Vhodnost termínu (náročnost na dovolenou atd…)
  • Zařazení závodu do kategorie FAI 2
  • Cena za ubytování pilotů a doprovodu.
  • Cena za ostatní doprovodné služby.
  • Zkušenosti pořadatele s organizací PG závodu.

Nabídky zasílejte na e-mail: sk zavináč svazpg.cz, nejpozději však do 29.12.2009. Nabídky vyhodnotí sportovní komise svazu PG nejpozději do 6.1.2010.