Program Valné hromady 7.11. 2009 v Jihlavě

1. Registrace – 9.00 – 10.00

2. Zahájení v 10 hodin

3. Uvítání hostů

4. Volba návrhové a mandátové komise.

5. Schválení programu.

6. Projev prezidenta LAA ČR.

7. Zpráva o činnosti předsednictva Svazu – B. Vejnarová

8. Zpráva o činnosti Sportovní komise – P. Chromec

9. Zpráva o hospodaření Svazu – R. Seidl

10. Zpráva o hospodaření reprezentace – P. Chromec

11. Zpráva o fondu startovaček a fondu propagace – M. Fejt

12. Zpráva o programu sportovních talentů – M. Volný

13. Nové rozdělení vzdušného prostoru, změny v předpisech – Jan Hájek, hlavní inspektor

14. ICAO mapa pro členy z členského poplatku

15. Prezentace čerpání z evropských fondů – M. Fejt

16. Návrh cílů delegátů na konferenci LAA

17. Diskuse

18. Volba předsednictva, sportovní komise

19. Volba kandidáta do revizní komise LAA

20. Volba delegátů na konferenci LAA

21. Přijetí usnesení