Výběrové řízení na pořadatele MČR 2009 v přesnosti přistání

SK vypisuje výběrové řízení na MČR 2009 v přesnosti přistání

Minimální požadavky na pořadatele

 • Organizátor se musí řídit platným sportovním řádem svazu PG
 • Poplatky za startovací a přistávací plochy a vývozy na start musí být zahrnuté v ceně startovného.
 • Zdarma uveřejnit mezi sponzory LAA ČR

Požadovaná struktura nabídky

 1. Jméno pořadatele či sdružení pořadatelů
 2. Návrh termínu závodu
 3. Popis letového terénu
 4. Startovné
 5. Počet rezervovaných míst pro členy svazu PG
 6. Přehled referencí z pořádání PG závodu

Způsob hodnocení došlých nabídek

Soutěž bude vyhodnocena dle následujících soutěžních kriterií:

 1. Vhodnost letového terénu pro zavody přesnosti přistání.
 2. Cena za startovné včetně DPH
 3. Zkušenosti pořadatele s organizací závodu přesnosti přistání
 4. Cena za ubytování pilotů a doprovodu
 5. Cena za ostatní doprovodné služby

Nabídky vyhodnotí sportovní komise svazu PG.

Termín nabídky

Nabídky posílejte na adresu „sk zavináč svazpg tečka cz“ nejpozději do 10.6.2009.

SK vyhodnotí nabídky do 17.6.2008