Zpráva o činnosti Sportovní komise za rok 2008

Na Valné hromadě v Jihlavě 10.11. 2007 byli do SK zvoleni:

 • Michal Šneiberg
 • Jakub Havel
 • Luděk Procházka
 • Miroslav Volný
 • Petr Kuhn

 

Členové SK zvolili předsedu Miroslava Volného. 5.12.2007 odstoupil z SK Luděk Procházka, jeho místo převzal dle výsledků voleb na VH Milan Abrahám.

Dne 16.4. 2008 uvolnil funkci předsedy SK Miroslav Volný, předsedou SK byl zvolen Jakub Havel.

Pro SK bylo vytvořeno interní diskusní fórum za účelem vedení celoroční diskuse a schvalování bodů celoročně, bez nutnosti svolávání schůze.

MČR

Do VŘ na pořádání MČR vypsaného 31.10.2007 se přihlásili 2 zájemci – Karel Vejchodský a Marcelo Tessieri (Cornizzoloeventi). Byla vybrána nabídka Marcela Tessieriho a MČR se konalo 20. – 26.7. 2008 v italském Cornizzolo. Kvůli nepříznivým meteorologickým podmínkám se podařilo odletět pouze jediné kolo, ve kterém zvítězil Tomáš Brauner. Mistr České republiky v paraglidingu nebyl vyhlášen.

V průběhu přípravy MČR se objevil problém s odlišnými výklady podmínek VŘ řízení organizátorem, kvůli kterému by mohlo dojít k omezení počtu českých pilotů na max. 50. SK dohodla zvýšení rezervovaného počtu míst pro české piloty na 60 (což odpovídá účasti českých pilotů na MČR v posledních 4 letech, který se pohyboval od 60 do 67). MČR v Cornizzolo se nakonec zůčastnilo 52 českých pilotů.

Česká liga paraglidingu

Po diskusích o podobě České ligy PG byla schválena nová koncepce pro ročník 2008:

 • 4-5 závodů, v ČR 3-5 dní, v zahraničí 5-7 dní
 • u každého závodu vždy náhradní termín pro případ špatné předpovědi počasí
 • podpora statutu FAI 2 závodu tam kde to bude realizovatelné
 • podpora centrálního webu České Ligy PG na url http://www.pglive.cz kompletním servisem (propozice, registrace, výsledkový servis, task-centrum, zpravodajství, fotografie).

Dne 19.1.2008 bylo vypsáno VŘ na pořadatele závodů České ligy paraglidingu, do které se přihlásilo 5 organizátorů. SK rozhodla o pořádání 4 závodů:

 • Michal Šneiberg – Lijak (březen)
 • Petr Chromec – Raná (duben)
 • Kamil Konečný – Beskydy (červen) – zároveň Akademické MČR 2008
 • Milan Masařík – Karawanki (srpen) – zároveň Juniorské MČR 2008

Celkově bodovalo v seriálu České Ligy 2008 56 pilotů.

Vítězem se stal Luděk Procházka, na 2. místě skončil Michal Šneiberg, na 3. místě David Šachl.

Výběrové řízení na závody ČL pro ročník 2009 bylo vypsáno 17.10.2008.

Preliga Všechov CUP 2008

V srpnu proběhl na letišti Všechov experimentální závod startovaný z odvijáku. Jednalo se o historicky první odvijákové/navijákové závody Tohoto závodu se zůčastnilo 17 pilotů. Cílem této akce bylo vyzkoušet nový formát závodu a ověřit změny pravidel (Sportovního řádu) s tím, že v příštím roce by se navijákový závod mohl stát součástí ligového seriálu.

ČPP

Dne 12.12. 2007 bylo vypsáno výběrové řízení na pořadatele Českého poháru paraglidingu 2008. Jediným účastníkem a následně pořadatelem se stal již tradičně PGweb.

Pro ročník 2008 rozhodla SK o těchto změnách pravidel:

 • začátek 1.2.2008 a konec 30.9.2008
 • změna nedoletění uzavřených tratí z 800 metrů na 5%
 • minimální vzdálenost byla zrušena
 • koeficient pro FAI trojúhelník (mimo území CZ) zvýšen na 1.6
 • změna vyhodnocování zařazení pilotů do výkonnostních kategorií Standard a Sport – lety na PK „vyšší“ kategorie nediskvalifikují pilota z „nižší“ kategorie.

Do ČPP 2008 se přihlásilo 347 pilotů, z toho 325 pilotů s alespoň jedním veřejným letem. Celkem se v ČPP objevilo 3352 letů a celkový počet nalétaných kilometrů se vyhoupnul přes hranici 100 000 km. Ve všech ukazatelích ČPP 2008 vůči minulému ročníku rostl a v současné době se jedná o nejpopulárnější soutěž paraglidingovou soutěž v ČR.

Pro ročník 2009 byly odsouhlaseny další změny:

 • začátek 1.10.2008 a konec 30.9. 2009 (přechod ČPP na celoroční režim)
 • výškový záznam v IGC tracklogu je povinný, lety ze starých GPS bez výškového záznamu nebudou připuštěny do soutěže.
 • Snížen zvýhodněný koeficent pro FAI trojúhelník (2.25) plochý trojúhelník (1.8). Zvýhodněné koeficienty nejen pro CZ, ale nově i pro SK, PL, HU (státy Visegrad 4)

Další chystané úpravy systému XContest, které se projeví i v ČPP v tomto ročníku:

 • budou akceptovány i tracklogy bez G-recordu, s více než 2 mezerami delšími než 1 minuta nebo s mezerou delší než 15 minut. Tyto lety budou zobrazeny v seznamu přeletů a v denném skóre se speciálním zvýrazněním, NEBUDOU se nicméně započítávat do skóre (nebudou mít tedy žádný vliv na pořadí v soutěži).

Vzhledem k charakteru pořádání ČPP byly změněny podmínky za kterých bude v přístích letech vypisováno VŘ. VŘ bude vypisováno pouze v případě že:

 1. současný pořadatel nebude mít zájem o pořádání dalšího ročníku ČPP. Tuto skutečnost musí oznámit dříve než 1 měsíc před začátkem následujícího ročníku.
 2. bude podána konkureční nabídka (nabídky) na pořádání dalšího ročníku dříve než 1 měsíc před začátkem následujícího ročníku ČPP.

Reprezentace Cross Country

Konalo se ME v srbském Niši. Reprezentace odjela ve složení Brauner, Ohlídal, Slívová, Kuhnová, místo zraněného Vrbenského a Orlíka nastoupili náhradníci Pavloušek a Šneiberg. V tomto složení se podařilo týmu obsadit 6. místo v soutěži národů a na stejné pozici se umístila Petra Slívová v kategorii žen, na 11 místě pak David Ohlídal v kategorii mužů.

 

Reprezentace Přesnost přistání

ME v přesnosti přistání v Srbsku se zůčastnila reprezentace ve složení Kamil Konečný, Tomáš Lednik, Markéta Tomášková, Libor Jiroušek, Radek Václavík, Kateřina Pánková, Martin Ondrášek.

Kamil Konečný se umístil na celkovém 7. místě, Kateřina Pánková na 2. místě mezi ženami.

 

Reprezentace Akrobacie

Mistrovství světa v Norsku bylo bohužel zrušeno kvůli organizačním problémům.