Usnesení Valné hromady Svazu PG ze dne 1. 11. 2008

Usnesení VH:

Delegáti Svazu paraglidingu v otázce úpravy ceníku poplatků správy jsou zavázáni postupovat dle závěrů komise pro úpravu poplatků ze dne 30.10. 2007. Vystavení PL 1800,- Kč, prodloužení PL 50,- Kč.

Valná hromada ukládá předsednictvu prozkoumat a publikovat možnosti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie, zejména pak rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, sportovní spolupráce v příhraniční oblasti, podpora volnočasových a rekreačních aktivit (např. sportovní akce).

Valná hromada Svazu paraglidingu zavazuje předsednictvo Svazu paraglidingu přednést na každé valné hromadě Svazu paraglidingu zprávu o hospodaření, včetně zprávy o hospodaření s financemi určenými na reprezentaci – bez ohledu na zdroj těchto financí.

Valná hromada Svazu paraglidingu zavazuje delegáty Svazu paraglidingu na konferenci LAA prosazovat zrušení společného úrazového pojištění v rámci členských příspěvků LAA ve prospěch pořízení mapy letových prostorů pro členy svazu.

Budoucí předsednictvo Svazu paraglidingu požádá radu LAA o stanovení závazného výkladu „hlasování prostou většinou“.

 

Delegáti na konferenci LAA 22.11.2008:

 1. Brabenec
 2. Seidl
 3. Fejt
 4. Juříček
 5. Vejnarová
 6. Skrbek
 7. Trtil
 8. Šneiberg

Náhradníci:

 1. Šimoník
 2. Brauner
 3. Slívová

Předsednictvo svazu:

 1. Seidl
 2. Fejt
 3. Juříček
 4. Vejnarová
 5. Pavloušek
 6. Skrbek

Náhradník:

 1. Slívová

Sportovní komise:

 1. Chromec
 2. Šneiberg
 3. Vrbenský
 4. Trtil
 5. Brauner

Náhradníci:

 1. Ohlídal
 2. Šimoník