Žádost o podporu z Fondu propagace I.

 

Věc:
žádost o finanční podporu pro Letecký klub Raná za propagaci paraglidingu v souvislosti s pořádáním akce ParadeltaShow 2008 
Ve dnech 5.-6.4. 2008 jsme pořádali na Rané akci Paradeltashow 2008. V souvislosti s touto akcí se nám podařilo zajistit propagaci paraglidingu, závěsného létání, motorového PG k výročí 90let letectví v ČR
Naše propagace před akcí:
1. Radio BEAT

Zásah cca 240 tisíc posluchačů
Spotová kampaň ve vysílání, pozvánka na akce, soutěže pro posluchače
2. Radio BLANÍK
Zásah cca 754 tisíc posluchačů (celoplošně)
Rozhovor, pozvánka ve vysílání, zprávy
3. Český rozhlas Sever
Zásah cca 44 tisíc posluchačů
Rozhovor, pozvánky, zprávy
4. Genus TV (regionální vysílání TV PRIMA)
Pozvánka na akci, Natočení reportáže o volném létání na Rané,
5. Lounský PRESS
Pozvánka na akci.
6. Rozsáhlá internetová kampaň, rozesílání hromadných emailů, SMS a MMS
7. Plakáty, letáky, Časopis PILOT

Po akci proběhlo:
1. TV 24
Odvysíláno dne 8.4.2008 v 17:32 Interwiev – Brzkovský na Rané při Paradeltashow
2. Genus TV (regionální vysílání TV PRIMA)
Odvysílána reportáž dne 7.4.2008 v 10:00 Regionální deník – reportáž z Paradeltashow
3. Lounský PRESS
7.4.2008 na titulní straněčlánek o úzké spolupráci mezi CHKO České středohoří a paraglidisty – Paradeltashow

Chtěli bychom proto touto cestou požádat svaz PG o přidělení částky 10.000,-Kč za propagaci paraglidingu a volného létání v souvislostí s akcí Paradeltashow 2008.
Díky .Na Rané dne 12.5.2008 prezident LKR Jarda Šembera

Předsednictvo schválilo 14.10.2008 žádost J. Šembery o příspěvek z fondu propagace ve výši 10.000,- Kč.